Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
"Tiskové služby 2017 - 2020"
VZ malého rozsahu Zadáno 02.12.2016 12.12.2016 12:00
Servis a údržba vozidel autoprovozu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 02.12.2016 19.12.2016 10:00
VÝMĚNA VÝTAHU V OBJEKTU DOMOVA MLÁDEŽE STŘEDNÍ ŠKOLY ŘEMESLNÉ V JAROMĚŘI
VZ malého rozsahu Zadáno 25.11.2016 08.12.2016 10:00
Vozíky 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 24.11.2016 08.12.2016 10:00
Vozíky s termoregulací 2016-2018
VZ malého rozsahu Zadáno 24.11.2016 08.12.2016 10:00
„Zabezpečení výcviku řízení motorových vozidel skupiny T, B, C pro žáky České lesnické akademie Trutnov ve školních letech 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 a 2019/2020“
podlimitní Zadáno 22.11.2016 09.12.2016 13:00
Dodávka a instalace 4 ks plicních ventilátorů pro Oblastní nemocnici Náchod, a.s. - pracoviště Broumov
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2016 05.12.2016 10:00
Zajištění přípravy fyzických osob vhodných stát se pěstouny na přechodnou dobu k přijetí dítěte do rodiny v Královéhradeckém kraji v roce 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 21.11.2016 10.12.2016 12:00
Jednorázové rukavice a OOP Domov U Biřičky
VZ malého rozsahu Zadáno 14.11.2016 25.11.2016 11:00
Desinfekce pro Domov U Biřičky 2016 – 2018
VZ malého rozsahu Zadáno 14.11.2016 28.11.2016 10:00
Dodávka a montáž 2 ks sanitárních kontejnerů pro školní statek Hořice
VZ malého rozsahu Zadáno 12.11.2016 21.11.2016 12:00
Dodávka ICT I
VZ malého rozsahu Zadáno 08.11.2016 21.11.2016 08:30
Dodávka výškově stavitelných kolečkových židlí
VZ malého rozsahu Zadáno 07.11.2016 21.11.2016 09:30
Stavební úpravy NIP nemocnice Broumov
podlimitní Zadáno 07.11.2016 30.11.2016 09:00
„Dodávka minibusu 8 + 1"
VZ malého rozsahu Zadáno 07.11.2016 16.11.2016 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016