Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Infuzní technika pro Oblastní nemocnici Náchod
nadlimitní Zadáno 08.03.2021 09.04.2021 09:00
Rekonstrukce střechy vč. doplnění izolace – DD, ZŠS a PŠ Jaroměř – akce č. SM/20/311
podlimitní Zadáno 08.03.2021 06.04.2021 14:00
Nábytková sestava mytí endoskopů pro Oblastní nemocnici Náchod
nadlimitní Zadáno 08.03.2021 10.05.2021 10:00
Operační stoly (chirurgické, ORL a urologické) pro Oblastní nemocnici Náchod
nadlimitní Zadáno 08.03.2021 09.04.2021 09:00
Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „III/32337 Lodín - Janatov“
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2021 23.03.2021 08:00
Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „II/296 revitalizace „Polských mostů“ ev.č. 296-014, 296-016, 296-017 a rekonstrukce opěrných zdí, Velká Úpa – Pec pod Sněžkou“
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2021 23.03.2021 08:00
Část C) Sanitní vozidlo rychlé lékařské pomoci v setkávacím systému podle ČSN EN 1789+A2
nadlimitní Zadáno 04.03.2021 26.04.2021 12:00
Část B) Vozidla zvláštního určení, sanitní automobily typu „C“ podle ČSN EN 1789+A2 se skříňovou nástavbou sendvičové konstrukce
nadlimitní Zadáno 04.03.2021 07.04.2021 12:30
Část A) Sanitní vozidlo pro systém rendez-vous ve smyslu ČSN EN 1789+A2
nadlimitní Zadáno 04.03.2021 07.04.2021 12:30
Dodávka sanitních vozidel pro ZZS KHK 2021
nadlimitní Zadáno 04.03.2021
Zdravotnický materiál a zdravotnické prostředky
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2021 15.03.2021 12:00
Zajištění výkopových prací na archeologických nalezištích ZAV na stavbě obchvat přeložky I/33 Jaroměř - obchvat
VZ malého rozsahu Zadáno 02.03.2021 12.03.2021 14:00
Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Náchod – dodávka nábytku
nadlimitní Zadáno 02.03.2021 06.04.2021 14:00
Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny – rekonstrukce objektu v lokalitě Kostelec nad Orlicí 3 – dodávka nábytku
nadlimitní Zadáno 02.03.2021 06.04.2021 14:00
Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Náchod – dodávka vybavení a elektroniky
nadlimitní Zadáno 02.03.2021 12.04.2021 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016