Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov - dodávka a montáž AV techniky II
nadlimitní Zadáno 15.03.2021 19.04.2021 09:00
„Administrace veřejných zakázek v rámci projektů z dotačních titulů EU v období 2021 – 2027 – II.“
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2021 25.03.2021 08:00
Dodávka notebooků
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2021 26.03.2021 11:00
Dodání a montáž klimatizace - cestmistrovství Rychnov nad Kněžnou
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2021 24.03.2021 08:00
Výměna vjezdových závor v areálech cestmistrovství Hradci Králové a Rychnov n/K.
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2021 24.03.2021 08:00
III/32523 Třebnouševes – Rašín
nadlimitní Zadáno 12.03.2021 20.04.2021 08:00
III/32428 Popovice – Třesovice
nadlimitní Zadáno 10.03.2021 12.04.2021 08:00
„Technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP na stavební akci: Oblastní nemocnice Náchod – Propojení podzemního koridoru „A“ a „K“ s pavilónem „A“
VZ malého rozsahu Zadáno 10.03.2021 19.03.2021 10:00
Kosení travních porostů v lokalitě PP Roudnička a Datlík
podlimitní Zadáno 10.03.2021 18.03.2021 10:00
POCT analyzátor pro PCR
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2021 15.03.2021 09:00
Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „II/327 Smidary – křižovatka silnic II/327 a III/32743“
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2021 23.03.2021 08:00
Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „Silnice III/29810 Vysoká nad Labem – Hradec Králové (Třebeš) I. etapa“
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2021 23.03.2021 08:00
Plazmový sterilizátor pro Oblastní nemocnici Náchod
nadlimitní Zadáno 09.03.2021 09.04.2021 09:00
Plicní ventilátory (ARO) a resuscitační vaky pro Oblastní nemocnici Náchod
nadlimitní Zadáno 09.03.2021 29.04.2021 09:00
Diagnostické a pracovní stanice pro Oblastní nemocnici Náchod
nadlimitní Zadáno 08.03.2021 14.04.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016