Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Likvidace odpadů ze zdravotnictví
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2017 19.06.2017 10:00
Snížení energetické náročnosti budovy školy a tělocvičny SOU Lázně Bělohrad – stavební práce
podlimitní Zadáno 08.06.2017 02.10.2017 13:00
Dodávka šatních skříní 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2017 23.06.2017 12:00
Zlepšení infrastruktury pro vzdělávání VOŠZ a SZŠ Hradec Králové – rekonstrukce počítačové sítě a modernizace odborných učeben zubních techniků – vybavení zubních techniků I
nadlimitní Zadáno 07.06.2017 17.07.2017 08:30
Dodávky nábytku 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2017 21.06.2017 10:00
Rekonstrukce dílen pro řemeslné obory a pořízení vybavení pro diesel motory – SOŠ a SOU Vocelova HK - VZ vybavení II (lešení)
nadlimitní Zadáno 06.06.2017 21.07.2017 09:00
Dokončení stavebních prací na akci „I/14 Vrchlabí, Nerudova – Nádražní“ II v rámci projektu „Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí – jih, regionální infrastruktura“
nadlimitní Zadáno 05.06.2017 12.07.2017 10:00
Zlepšení praktické připravenosti technických oborů – SPŠ Hronov, Vrchlického – vybavení – šatní skříňky kovové
nadlimitní Zadáno 05.06.2017 14.07.2017 09:00
Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury - zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru
nadlimitní Zadáno 01.06.2017 12.07.2017 11:00
Nákup stavitelného nábytku do tříd 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2017 20.06.2017 00:00
Zhotovení schodiště, montáž, stavební práce
nadlimitní Zadáno 31.05.2017 08.09.2017 13:00
Pořízení notebooků a PC pro Královéhradecký kraj
podlimitní Zadáno 31.05.2017 21.06.2017 10:30
„Další etapa modernizace technického vybavení pro unikátní obory SPŠKS v Hořicích - Dodávka technického vybavení – haptická ramena“
nadlimitní Zadáno 31.05.2017 10.07.2017 09:00
Obnova licenční smlouvy Microsoft Enterprise Agreement
nadlimitní Zadáno 31.05.2017 10.07.2017 14:00
Opravy DM Bulharská - elektro
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2017 09.06.2017 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016