Veřejná zakázka: Poradenské a vzdělávací centrum KHK – PPP Trutnov - zpracování studie proveditelnosti

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4536
Systémové číslo VZ: P17V00000827
Datum zahájení: 27.09.2017
Nabídku podat do: 18.10.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Poradenské a vzdělávací centrum KHK – PPP Trutnov - zpracování studie proveditelnosti
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Studie proveditelnosti, vč. stávajícího stavu.
Vypracování studie proveditelnosti kompletní rekonstrukce objektu Lipová 223, Trutnov. V tomto objektu budou po rekonstrukci umístěny tyto organizace:
- Pedagogicko-psychologická poradna Královéhradeckého kraje, pracoviště Trutnov (zřizovatel KHK)
- Speciálně pedagogické centrum Trutnov (zřizovatel KHK)
- Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, pracoviště Trutnov (zřizovatel KHK)
- Středisko výchovné péče, pracoviště Trutnov (zřizovatel MŠMT)
Budova má ještě další prostorové možnosti v přízemí, část přízemí však byla rekonstruována a je aktuálně využívána jako byty. Ty mohou být v rámci rekonstrukce zrušeny.
V rámci studie bude provedeno zaměření stávajícího stavu včetně kontroly a ověření všech stávajících inženýrských sítí. Dále pak návrh dispozičního řešení vč. úprav a předběžného rozpočtu a vybavení.
Objekt bude bezbariérový, vč. výtahu. (Zvážení vstupu do objektu). Zároveň bude navrženo vybudování pakovacích ploch na přilehlých pozemcích ve vlastnictví KÚ KHK. Případně realizace i odpočinkové zóny.
Zároveň bude rekonstrukce vč. úprav projednána s KHS a HZS, od nichž zhotovitel zajistí předběžná vyjádření.

CPV kód veřejné zakázky:
 71200000-0 - Architektonické a související
 71241000-9 - Studie proveditelnosti, poradenství, analýza

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výsledku po podpisu smlouvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 247 500 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky