Veřejná zakázka: „Oprava oplocení nemocnice, MN Dvůr, na pozemku parc.č. 3519/8 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 5037
Systémové číslo VZ: P18V00000441
Datum zahájení: 07.06.2018
Nabídku podat do: 22.06.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Oprava oplocení nemocnice, MN Dvůr, na pozemku parc.č. 3519/8 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem“
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce stávajícího oplocení areálu nemocnice. Tato část oplocení je provedena z kamenné podezdívky, která je z venkovní strany vyspárovaná cementovou maltou, z vnitřní strany je omítnuta cementovou omítkou. Kryt kamenné podezdívky tvoří pískovcová krycí deska. Oplocení se skládá z kovových profilovaných polí, které jsou kotveny do kamenné podezdívky. Součástí této části oplocení je rohová zaoblená tvarovaná režná kamenná stěna. Dále jsou v této části oplocení osazeny jedna branka a dvě brány.

Návrh opravy bude spočívat, že v místě poškození se podezdívka rozebere, opraví se základový pas a znovu se podezdívka vyzdí z režného kamenného zdiva. Celá trasa kamenné podezdívky se očistí tlakovou vodou. Odstraní se poškozené spárování z vnější strany a poškozená omítka z vnitřní strany. Doplní se chybějící části vrchní pískovcové krycí desky. Provede se opravy spárování cementovou hmotou z vnější strany a nová cementová omítka z vnitřní strany. Vnější strana podezdívky se opatří stabilizačním nástřikem. Stejným způsobem se provede oprava rohové zaoblené kamenné okrasné stěny v trase oplocení.
Kovové plotové díly se z trasy oplocení vyjmou. Provede se jejich oprava a případná výměna stávajících poškozených dílů. Cele plotové pole se opískuje a žárově pozinkuje. Po této rekonstrukci se opětovně osadí do plotové obezdívky a zakotví se kotvící polymer cementovou maltou. Součástí oplocení je malá branka a dvě vjezdové brány. Branka a horní vjezdová brána se opraví stejným způsobem jako kovová plotová pole. Brána ve střední části oplocení se musí provést nově. Provedení nové brány bude ve stejném stylu jako stávající oplocení a původní branky a brána.
Po provedení opravy oplocení se okolí trasy plotu uvede do původního stavu. Z vnitřní strany oplocení se doplní ornice a obnoví se zatravnění. Z vnější strany se uklidí trasa chodníku a v další trase se upraví zatravnění. Dle požadavku odboru životního prostředí MÚ ve Dvoře Králové nad Labem se provede případná výsadba nových dřevin, jako náhrada za vykácené stromy.

Kód CPV: 45000000 – 7 Stavební práce

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 777 600 Kč bez DPH
  Předpokládaná hodnota činí 1 777 600,40 Kč bez DPH.
  Předpokládaná hodnota je zároveň maximálně přípustnou nabídkovou cenou.

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy