Veřejná zakázka: Vypracování PD ve stupni DUR + DSP + PDPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon AD stavební akce„II/303 Velké Poříčí - Hronov“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3112
Systémové číslo: P16V00000210
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 641389
Počátek běhu lhůt: 07.04.2016
Nabídku podat do: 27.04.2016 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vypracování PD ve stupni DUR + DSP + PDPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon AD stavební akce„II/303 Velké Poříčí - Hronov“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o vypracování projektové dokumentace ve stupni DUR, DSP a PDPS silnice č. II/303 v úseku od železničního nadjezdu (Železňák) v km 5,067 - km 8,200, vjezd do náměstí v Hronově. Délka rekonstruovaného úseku je cca 3,200 km o průměrné šířce vozovky 7,5 m. Komunikace v současné době vykazuje trhliny, propadlé okraje a výtluky. Na základě výsledků provedeného diagnostického průzkumu silnice je navržena forma rekonstrukce. Bude provedeno zvýšení nivelity komunikace minimálně o 30 mm. Součástí projektové dokumentace bude zaměření ve 3D, vyřešení kompletní rekonstrukce odvodnění, včetně dešťové kanalizace, chodníků, přeložek sítí, záborový elaborát včetně soupisu vlastníků pozemků dotčených stavbou. V rámci rekonstrukce silnice budou osazeny bezpečnostní prvky (zábradlí, ocelová svodidla, směrové sloupky apod.) a bude obnoveno, případně doplněno, vodorovné a svislé dopravní značení. Pro Město Hronov a Městys Velké Poříčí je uvažováno s realizací chodníků, odvodnění, kanalizace, přechodů pro chodce, případné přeložky sítí (na základě vyjádření a vyvolané potřeby) a jiné. Město Hronov a Městys Velké Poříčí také požaduje prověření stávající sítě veřejného osvětlení, komunikace, chodníků a přechodů, jeho hustotu a intenzitu, dle výsledků zařadit jeho modernizaci, v případě potřeby i nové.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky