Veřejná zakázka: Vypracování PD ve stupni DUR + DSP + PDPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon AD stavební akce „II/323 Dobřenice – I/35“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3115
Systémové číslo: P16V00000212
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 642655
Počátek běhu lhůt: 07.04.2016
Nabídku podat do: 27.04.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vypracování PD ve stupni DUR + DSP + PDPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon AD stavební akce „II/323 Dobřenice – I/35“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o rekonstrukci silnice II. třídy v úseku od km 11,906 (ZÚ) do km 31,729 (KÚ), v celkové délce 19,823 km. Šířka asfaltobetonové části vozovky je cca 6,5 m a zůstane zachována, resp. bude sjednocena. V trase se nachází 42 propustků, mosty ev. č. 323-001, 323-003, 323-004, 323-006, 323-007, 323-008, 323-008A a 323-009. Stav mostů je patrný z HMP a mostního listu. Pokud nedojde ke změnám trasování silnice II/323 v místech mostních objektů (z důvodu bodových závad), předpokládá se následná úprava stávajících mostních objektů: 323-001 a 323-003 úpravy dle HMP, 323-004 nový most, 323-006 úpravy dle HMP, 323-007 nový most, 323-008 rekonstrukce vrchní stavby - izolace, římsy, záchytný systém, asfaltobetonové vrstvy, 323-008A úpravy dle HMP a 323-009 nový most.
V celkové délce 4,697 km je komunikace vedena v intravilánu obcí, kde je částečně lemována obrubou a odvodnění je částečně, dle možností, řešeno do dešťových kanalizací. Z důvodu vyřešení odvodnění silnice v průtazích obcemi, se předpokládá výstavba dešťové kanalizace pro odvodnění vozovky v obcích Homyle, Suchá a Stračov. V délce 15,126 km je komunikace vedena v extravilánu, kde je odvodnění řešeno do příkopů.
Uprostřed a v krajích vozovka vykazuje viditelné poruchy, viz. záznam z vizuální prohlídky, který je součástí diagnostického průzkumu konstrukce vozovky silnice II/323. Předpokládá se obnova asfaltobetonového krytu (frézování a zesílení, poklesy v krajích vozovky budou sanovány). Součástí stavby bude zpevnění a rozšíření krajnic, hloubení příkopů, dopravní značení, úpravy mostů (viz. výše) a odvodnění včetně propustků.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 390 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59,
500 04 Hradec Králové

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky