Veřejná zakázka: Vypracování PD ve stupni DUR + DSP + PDPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon AD stavební akce „II/325 Chlum – Velký Vřešťov - Mostek“stavba: II/325 Máslojedy – hranice okresu HK

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3113
Systémové číslo: P16V00000211
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 641366
Počátek běhu lhůt: 07.04.2016
Nabídku podat do: 27.04.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vypracování PD ve stupni DUR + DSP + PDPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon AD stavební akce „II/325 Chlum – Velký Vřešťov - Mostek“stavba: II/325 Máslojedy – hranice okresu HK
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o rekonstrukci silnice II. třídy v úseku od konce stavební úpravy před obcí Máslojedy, km 3,340 (ZÚ), po hranici okresů Hradec Králové – Trutnov, km 9,327 (KÚ), v celkové délce 5,973 km. Šířka asfaltobetonové části vozovky je 6 m a zůstane zachována. V trase se nachází 4 příčné propustky. Vozovka je vedena intravilánem obcí Máslojedy, Hořiněves, Vrchovnice a Žíželeves v celkové délce 2,290 km. Je částečně lemována obrubou a odvodnění je řešeno do dešťových kanalizací, příkopů či do travnatých ploch podél komunikace. V délce 3,683 km je vozovka vedena extravilánem obcí, kde je odvodnění řešeno do příkopů.
Stávající vozovka vykazuje viditelné poruchy, viz záznam z vizuální prohlídky, který je součástí předaného diagnostického průzkumu konstrukce vozovky silnice II/325. Předpokládá se obnova asfaltobetonového krytu (frézování a zesílení) a sanace podkladních vrstev v krajích vozovky. Součástí stavby bude také zpevnění a rozšíření krajnic, hloubení příkopů, dopravní značení, úprava propustků a odvodnění komunikace včetně nezbytných úprav stávající dešťové kanalizace.niveletě a prostor pro chodce bude od vozovky oddělen sloupky

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 900 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky