Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Komunikace III. třídy PZ Solnice – PZ Lipovka, vč. napojení žst. Lipovka – zpracování investičního záměru a hodnocení ekonomické efektivnosti projektu
VZ malého rozsahu Zadáno 13.12.2017 04.01.2018 10:00
Šatní skříňky 2
VZ malého rozsahu Zadáno 08.12.2017 18.12.2017 09:00
Provádění hlavních a mimořádných mostních prohlídek
VZ malého rozsahu Zadáno 08.12.2017 20.12.2017 08:00
Zpracování a vysílání videoreportáží
VZ malého rozsahu Zadáno 07.12.2017 19.12.2017 10:00
Rozšíření funkcionality webové aplikace "Chytrý region" a Vytvoření webové aplikace "Zaměstnaný region"
VZ malého rozsahu Zadáno 05.12.2017 13.12.2017 10:00
Rekonstrukce školní kuchyně v Gymnáziu a SOŠPg Nová Paka – stavební práce II
podlimitní Zadáno 05.12.2017 19.01.2018 10:00
„Lůžka polohovací vč. příslušenství“
nadlimitní Zadáno 04.12.2017 15.01.2018 13:00
„Lůžka resuscitační vč. příslušenství“
nadlimitní Zadáno 04.12.2017 15.01.2018 13:00
Modernizace ICT na SPŠ Hronov - 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 04.12.2017 11.12.2017 14:00
Dodávka audiovizuální techniky a ICT
VZ malého rozsahu Zadáno 01.12.2017 08.12.2017 12:00
Technologický upgrade internetové aplikace Pasport územně plánovacích dokumentací obcí Královéhradeckého kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 30.11.2017 11.12.2017 09:00
Zvýšení kvality návazné péče v Oblastní nemocnici Trutnov a.s. - II.část
nadlimitní Zadáno 29.11.2017 27.04.2018 10:00
Reko výtahu - č. akce SM/17/334
VZ malého rozsahu Zadáno 28.11.2017 07.12.2017 12:00
Poskytování právních služeb souvisejících s přípravou a administrací veřejné zakázky pro dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti Královéhradeckého kraje veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou linkovou autobusovou dopravou
VZ malého rozsahu Zadáno 24.11.2017 06.12.2017 12:00
Vybavení školy - ICT zařízením
VZ malého rozsahu Zadáno 24.11.2017 06.12.2017 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016