Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění operativního leasingu vozidla
VZ malého rozsahu Zadáno 04.10.2017 13.10.2017 11:00
Zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru v rámci projektu „Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Náchod“
nadlimitní Zadáno 03.10.2017 09.11.2017 10:00
„Zajištění nákupu multifunkčních kopírovacích strojů pro Krajský úřad Královéhradeckého kraje - OPAKOVÁNÍ“
podlimitní Zadáno 03.10.2017 03.11.2017 10:00
Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby – zajištění výkonu TDS a BOZP
nadlimitní Zadáno 03.10.2017 13.11.2017 10:00
Virtualizační server 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2017 16.10.2017 09:00
Dodávky spotřebního zdravotnického materiálu pro provádění hemodialýzy a on-line hemodiafiltrace včetně obnovy hemodialyzačních monitorů
nadlimitní Zadáno 29.09.2017 31.10.2017 10:00
Veletrhy 2018 – realizace expozic
VZ malého rozsahu Zadáno 27.09.2017 10.10.2017 10:00
Poradenské a vzdělávací centrum KHK – PPP Trutnov - zpracování studie proveditelnosti
VZ malého rozsahu Zadáno 27.09.2017 18.10.2017 10:00
„Zajištění parkování vozidel pro potřeby Královéhradeckého kraje pro rok 2018“
nadlimitní Zadáno 25.09.2017 20.10.2017 10:00
Ekonomicko-administrativní řízení projektu „Zlepšení dopravní dostupnosti Broumovska a Kladsko – valbřišského regionu“
podlimitní Zadáno 25.09.2017 16.10.2017 09:00
Ekonomicko-administrativní řízení projektu „Zlepšení dopravní dostupnosti Orlických a Bystřických hor“
podlimitní Zadáno 25.09.2017 16.10.2017 09:30
Ekonomicko-administrativní řízení projektu „Zlepšení přeshraniční dostupnosti polsko-českého příhraničí v oblasti Stolových hor“
podlimitní Zadáno 25.09.2017 16.10.2017 10:00
Odvod dešťové vody Havlíčkova 156
VZ malého rozsahu Zadáno 22.09.2017 03.10.2017 14:00
Výstavba konsolidovaných laboratoří a Transfúzního oddělení v Oblastní nemocnici Trutnov a. s. – zajištění výkonu TDS a BOZP
nadlimitní Zadáno 22.09.2017 03.11.2017 12:00
Pořízení propagačních předmětů Královéhradeckého kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 20.09.2017 12.10.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016