Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka sportovního reprezentačního oblečení pro výpravu Královéhradeckého kraje na Hry VIII. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky 2018 č. 02
VZ malého rozsahu Zadáno 14.11.2017 27.11.2017 10:00
Dodávka sportovního reprezentačního oblečení pro výpravu Královéhradeckého kraje na Hry VIII. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky 2018 č. 02
VZ malého rozsahu Zadáno 14.11.2017 27.11.2017 10:00
Videoendoskopické systémy pro centrální operační sály
nadlimitní Zadáno 13.11.2017 21.12.2017 13:00
Nákup přívěsného vozíku pro psy
VZ malého rozsahu Zadáno 09.11.2017 20.11.2017 09:00
Šatní skříňky
VZ malého rozsahu Zadáno 06.11.2017 14.11.2017 14:00
Šatní skříňky pro VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ, Hradec Králové, Štefánikova 549 - 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 06.11.2017 15.11.2017 15:00
Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „III/2992 Výrava“
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2017 15.11.2017 08:00
Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „III/32329 křižovatka s III/32332 – Libčany“
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2017 15.11.2017 08:00
Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce ,,III/28624 Vrchlabí, opěrná zeď u autosalonu Opel“
VZ malého rozsahu Zadáno 02.11.2017 15.11.2017 08:00
Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce ,,II/296 Horní Maršov – Temný Důl, rekonstrukce opěrné zdi“
VZ malého rozsahu Zadáno 02.11.2017 15.11.2017 08:00
Diagnostika nosné konstrukce mostu ev.č. 298-009 Krňovice
VZ malého rozsahu Zadáno 02.11.2017 15.11.2017 08:00
Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „ Krňovice – jednotná kanalizace“
VZ malého rozsahu Zadáno 02.11.2017 15.11.2017 08:00
Svítidla operační vč. příslušenství
nadlimitní Zadáno 31.10.2017 12.12.2017 13:00
Multifunkční zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 30.10.2017 07.11.2017 12:00
Nemocniční informační systém Královéhradeckého kraje – software včetně zajištění podpory
nadlimitní Zadáno 25.10.2017 25.01.2018 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016