Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka vozidel pro Královéhradecký kraj 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2016 13.04.2016 10:00
Oprava sociálních zařízení na DM Hradecká
VZ malého rozsahu Zadáno 24.03.2016 07.04.2016 14:00
Aktualizace PD ve stupni DSP a vypracování dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon AD stavební akce „Přeložka silnice II/303 Běloves – Velké Poříčí“
podlimitní Zadáno 23.03.2016 11.04.2016 10:00
Dodávka motorové nafty pro Školní statek Hořice
VZ malého rozsahu Zadáno 22.03.2016 01.04.2016 09:00
Vypracování PD ve stupni DSP + PDPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon AD stavební akce „III/28430, III/28431, III/28432 Holovousy“
VZ malého rozsahu Zadáno 21.03.2016 04.04.2016 08:00
Zpracování jednostupňové projektové dokumentace, inženýring a zajištění AD
VZ malého rozsahu Zadáno 18.03.2016 29.03.2016 10:00
Dodávka a instalace mycího automatu pro gynekologické oddělení ON Náchod a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 17.03.2016 04.04.2016 10:00
Vypracování PD ve stupni DUR + DSP + PDPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon AD stavební akce „III/3038 Červený Kostelec – ul. Sokolská"
podlimitní Zadáno 17.03.2016 18.04.2016 09:00
Demolice bývalé slévárny Dvůr Králové nad Labem - 1., 2. a 3. etapa
podlimitní Zadáno 15.03.2016 30.03.2016 11:00
Pořízení notebooků pro Královéhradecký kraj 2016
podlimitní Zadáno 15.03.2016 12.04.2016 12:00
Zpracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a výkonu autorského dozoru pro projekt: Modernizace odborných učeben zubních techniků
nadlimitní Zadáno 10.03.2016 03.05.2016 12:00
Zpracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a výkonu autorského dozoru pro projekt: Rekonstrukce dílen Střední školy řemeslné Jaroměř
nadlimitní Zadáno 10.03.2016 06.06.2016 10:00
Zpracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a výkonu autorského dozoru pro projekt: Rekonstrukce – dostavba dílen v ulici J. Krušinky
nadlimitní Zadáno 10.03.2016 04.05.2016 13:00
Zpracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a výkonu autorského dozoru pro projekt: Rekonstrukce laboratoří fyziky, chemie, biologie
nadlimitní Zadáno 10.03.2016 10.05.2016 13:00
Zpracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a výkonu autorského dozoru pro projekt: Rekonstrukce počítačové sítě
nadlimitní Zadáno 10.03.2016 10.05.2016 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016