Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Kosení travních porostů v lokalitě PP Údolí Bystřice – střední část
podlimitní Zadáno 25.03.2021 09.04.2021 10:00
Výměna 8 ks oken a vchodových dveří do administrativní budovy cestmistrovství Rokytnice v Orlických horách
VZ malého rozsahu Zadáno 25.03.2021 07.04.2021 08:00
Kosení travních porostů v lokalitě PP Vejsplachy
podlimitní Zadáno 25.03.2021 06.04.2021 10:00
Kosení travních porostů v lokalitě PR Zbytka I – likvidace netýkavky žláznaté
podlimitní Zadáno 25.03.2021 06.04.2021 10:00
Výpočetní technologie 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 25.03.2021 12.04.2021 13:00
Těžba kůrovcových stromů a souší a přibližování dříví lanovkovým systémem
podlimitní Vyhodnoceno 22.03.2021 07.04.2021 10:00
Klimatizace servrovny v Jičíně a v Novém Bydžově
VZ malého rozsahu Zadáno 19.03.2021 29.03.2021 10:00
Doplnění chlazení do ambulancí ORL
VZ malého rozsahu Zadáno 19.03.2021 29.03.2021 10:00
Vzdělávací kurzy - vzdělávací program pro ředitele škol
VZ malého rozsahu Zadáno 19.03.2021 12.04.2021 14:00
Servisní služby pro zajištění provozu systému eHealth
nadlimitní Zadáno 17.03.2021 19.04.2021 12:00
„Administrace veřejných zakázek v rámci projektů z dotačních titulů EU v období 2021 – 2027 – II.“
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2021 25.03.2021 08:00
Dodávka notebooků
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2021 26.03.2021 11:00
Dodání a montáž klimatizace - cestmistrovství Rychnov nad Kněžnou
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2021 24.03.2021 08:00
Výměna vjezdových závor v areálech cestmistrovství Hradci Králové a Rychnov n/K.
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2021 24.03.2021 08:00
Kosení travních porostů v lokalitě PP Roudnička a Datlík
podlimitní Zadáno 10.03.2021 18.03.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016