Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
PP Na Víně
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.02.2018 09.03.2018 10:00
PR Úlibická Bažantnice
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.02.2018 09.03.2018 10:00
Most ev. č. 28434 – 1 Šárovcova Lhota
nadlimitní Hodnocení 26.02.2018 06.04.2018 08:00
III/3008 Zábřezí - Třebihošť
nadlimitní Hodnocení 26.02.2018 16.04.2018 08:30
Revitalizace stávajících objektů č. p. 24 a 25 Temný Důl na parcele 314/4, k.ú. Temný Důl II
nadlimitní Hodnocení 23.02.2018 09.04.2018 10:00
Technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP na stavební akci „Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách“
nadlimitní Hodnocení 22.02.2018 29.03.2018 10:00
Zajištění ochrany polních rostlin pro Školní hospodářství Hořice
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.02.2018 05.03.2018 13:00
Pořízení systému pro zpracování materiálů samosprávy a následná technická podpora
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.02.2018 06.03.2018 10:00
Zlepšení dopravní obslužnosti Broumovska a Kladsko – valbřišského regionu – II/302 Starostín – Broumov – hranice ČR – PR
nadlimitní Hodnocení 19.02.2018 11.04.2018 08:00
Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení odloučeného pracoviště SUPŠ HNN v Brněnské ulici - vybavení pro praktickou výuku III
nadlimitní Hodnocení 19.02.2018 27.03.2018 10:00
Zvýšení kvality návazné péče v Oblastní nemocnici Trutnov a.s. - I.část
nadlimitní Hodnocení 16.02.2018 27.04.2018 11:00
„Zajištění parkování vozidel pro potřeby Královéhradeckého kraje pro rok 2018 – navýšení počtu abonentních karet“
nadlimitní Zadáno 14.02.2018 23.02.2018 10:00
Stavební úpravy zpevněných ploch
VZ malého rozsahu Zadáno 13.02.2018 28.02.2018 12:00
Další etapa modernizace technického vybavení pro unikátní obory SPŠKS v Hořicích - VZ na dodavatele konektivity a PC včetně příslušenství II
nadlimitní Hodnocení 12.02.2018 18.04.2018 09:00
Zahraniční tématická exkurze do Španělska a Francie
VZ malého rozsahu Zadáno 12.02.2018 06.03.2018 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016