Zakázka: Záměr Královéhradeckého kraje na uzavření smluv o horizontální spolupráci

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 9152
Systémové číslo: P22V00000953
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 18.11.2022

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Záměr Královéhradeckého kraje na uzavření smluv o horizontální spolupráci
 • Druh zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Nejedná se o veřejnou zakázku.

„Královéhradecký kraj (dále jen „KHK“) pouze vyhlašuje na profilu zadavatele svůj záměr uzavřít s vybranými městy smlouvy o horizontální spolupráci podle ust. § 12 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), a ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (“OZ“) za účelem realizace plnění klíčových aktivit projektu Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje III, registrační číslo CZ.03.02.02/00/22_006/0000241“

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jiný
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ

Místo plnění

 • Královéhradecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
----------

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy