Veřejná zakázka: Dodávka a instalace dekontaminačního přístroje

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8425
Systémové číslo: P22V00000231
Datum zahájení: 12.04.2022
Nabídku podat do: 25.04.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka a instalace dekontaminačního přístroje
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace přístroje na dekontaminaci, objemovou redukci a pachovou neutralizaci zdravotnických odpadů, především použitých inkontinenčních pomůcek (dále také jako „zařízení“), a to včetně dopravy a zprovoznění v místě plnění a zaškolení obsluhy. Minimální technické parametry zařízení:
- Zpracování min. 15 kg odpadu na jeden pracovní cyklus – pracovní objem cca 110 l
- Délka pracovního cyklu maximálně 2 minuty
- Zařízení na 230 V
- Nerezové provedení nebo záruka 10 let proti korozi a prorezivění
- Snadná manipulace – pojezdová kolečka
- Signalizace nesprávné obsluhy nebo chybějící dekontaminační chemie
- Certifikace CE a posouzení účinnosti dekontaminace SZÚ v Praze
Dále je předmětem plnění veřejné zakázky:
- poskytnutí následných pravidelných dodávek plastových pytlů splňujících předepsané vlastnosti a dezinfekčních roztoků po dobu provozu přístroje;
- pravidelná servisní kontrola zařízení, povinná kontrola účinnosti dekontaminace zařízení, zajišťování záručního a pozáručního servisu dle požadavků kupujícího.
(dále také jako „provozní zboží a služby“)
Zadavatel požaduje garanci, aby výsledný odpad po ošetření byl řazen pod katalogové číslo 18 01 01 – odpad ostatní bez nebezpečných vlastností.
Zadavatel upozorňuje, že veškeré další podmínky plnění předmětu veřejné zakázky jsou závazně stanoveny v návrhu Smlouvy o dodávce dle Přílohy č. 2 této Zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výsledku po podpisu smlouvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 800 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Domov U Biřičky
 • IČO: 00579033
 • Poštovní adresa:
  K Biřičce 1240
  500 08 Hradec Králové
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-041668

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky