Veřejná zakázka: Výstavba konsolidovaných laboratoří a Transfúzního oddělení v Oblastní nemocnici Trutnov a. s. III.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Zakázka je vyhodnocena.
DBID: 5667
Systémové číslo VZ: P19V00000171
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-007883
Datum zahájení: 08.03.2019
Nabídku podat do: 30.04.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výstavba konsolidovaných laboratoří a Transfúzního oddělení v Oblastní nemocnici Trutnov a. s. III.
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací a souvisejících služeb a dodávek spočívajících v realizaci projektu Výstavba konsolidovaných laboratoří a Transfúzního oddělení v Oblastní nemocnici Trutnov a. s.
Projekt bude rozdělen do dvou níže uvedených etap, které budou probíhat postupně, přičemž jejich realizace na sebe bude dle možností objednatele a uživatele bezprostředně navazovat, avšak konkrétní začátek plnění bude vždy na výzvu objednatele.
Projekt bude rozdělen do dvou níže uvedených etap, které budou probíhat postupně, přičemž jejich realizace na sebe bude dle možností objednatele a uživatele bezprostředně navazovat, avšak konkrétní začátek plnění bude vždy na výzvu objednatele.
1.ETAPA- Rekonstrukce pavilonu OLMI včetně provedení zateplení (oddělení lékařské mikrobiologie a imunologie)
2.ETAPA – 1.část- Demolice stávajících pavilonů B,C
2.ETAPA – 2.část- Výstavba nového pavilonu OKB
V souladu s § 100 zákona si zadavatel vyhrazuje právo změny závazku ze smlouvy na nové stavební práce spočívající v realizaci 3.ETAPY - Rekonstrukce objektu č.p. 84. Jedná se o celkovou rekonstrukci objektu č.p. 84 v areálu ON Trutnov. Stávající budova je v areálu označena písmenem G a slouží nyní pro provoz oddělení nukleární medicíny.
Toto právo bude využito v případě potřeby zadavatele a dle jeho rozpočtových možností. Tyto nové stavební práce budou případně zadány do 3 let ode dne uzavření smlouvy na původní veřejnou zakázku a budou zahrnovat stavební práce obdobného charakteru jako je předmět veřejné zakázky.
Zadavatel stanovuje délku zadávací lhůty na 120 dnů, tato lhůta počíná běžet uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 211 268 260 Kč bez DPH
  Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez vyhrazené změny závazku činí 181 268 260 Kč bez DPH, tato je zároveň maximálně přípustnou nabídkovou cenou.
  Hodnota vyhrazené změny závazku podle § 100 zákona (opce na další stavební práce) činí 30 000 000 Kč bez DPH a není součástí nabídkové ceny.

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy