Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„Oblastní nemocnice Náchod – rekonstrukce operačních sálů ortopedie“
podlimitní Zadáno 27.04.2015 08.06.2015 09:00
„Obnova síťové infrastruktury Krajského úřadu Královéhradeckého kraje“
nadlimitní Zadáno 27.04.2015 23.06.2015 09:00
"Výběr rozšiřujícího školení oblasti IT"
VZ malého rozsahu Zadáno 25.04.2015 07.05.2015 10:30
Zateplení hlavní budovy ÚSP v Hořicích v Podkrkonoší-stavební práce-JŘBÚ
podlimitní Zadáno 20.04.2015 04.05.2015 14:00
Koordinace a řízení projektů RODINNÉ PASY a SENIOR PASY v Královéhradeckém kraji v roce 2015
VZ malého rozsahu Zadáno 16.04.2015 27.04.2015 15:00
Pořízení 3D tiskárny
VZ malého rozsahu Zadáno 16.04.2015 30.04.2015 00:00
„Rekonstrukce oplocení a vstupu objektu nemocnice Jičín“
podlimitní Zadáno 16.04.2015 12.05.2015 09:00
Zajištění promo akcí a volnočasových aktivit pro slevové systémy RODINNÉ PASY a SENIOR PASY v Královéhradeckém kraji v roce 2015
VZ malého rozsahu Zadáno 16.04.2015 27.04.2015 15:00
"Výměna oken - přístavba školy" SPŠel·it, Dobruška
podlimitní Zadáno 14.04.2015 04.05.2015 10:00
Dodání a instalace přístrojů pro Iktové centrum ON Náchod a.s.
nadlimitní Zadáno 13.04.2015 01.06.2015 10:00
Studie se zpracováním analýzy a návrhu realizace datového tržiště zdravotnictví Královéhradeckého kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 10.04.2015 21.04.2015 10:00
Vypracování PD ve stupni DSP + PDPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon AD stavební akce „III/30324 Broumov – Šonov“
VZ malého rozsahu Zadáno 10.04.2015 05.05.2015 08:00
Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí – jih, regionální infrastruktura, II. etapa - Rekonstrukce silnice II/325 Hostinné – KRPA a II/325 Hostinné – průtah – autorský dozor
podlimitní Zadáno 08.04.2015 22.04.2015 10:00
Dodávka programového vybavení a služeb v rámci licenčního programu Microsoft Campus and School Agreement pro organizace školství 2015
podlimitní Zadáno 03.04.2015 21.04.2015 10:30
Stavební úpravy ON Trutnov a.s. – klientské centrum
VZ malého rozsahu Zadáno 03.04.2015 20.04.2015 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016