Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Anatomické modely
VZ malého rozsahu Zadáno 10.11.2014 24.11.2014 00:00
Vypracování PD ve stupni DSP - SO - 101.1 + PDPS - SO 101.1 + SO 101.2-101.12, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon AD stavební akce III/3111 Orlické Záhoří – Rokytnice v Orlických horách
VZ malého rozsahu Zadáno 10.11.2014 25.11.2014 08:00
Dodání-8 ks polohovací lůžka Movita
VZ malého rozsahu Zadáno 09.11.2014 10.11.2014 00:00
Výroba propagačních tiskovin
VZ malého rozsahu Zadáno 04.11.2014 18.11.2014 12:00
nakup materiálu a leštičky
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2014 01.12.2014 12:00
nákup materiálu pro zubní techniky
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2014 01.12.2014 12:00
nákup tonerů do tiskáren
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2014 01.12.2014 11:00
Výměna potrubí studené a teplé vody v kolektoru objektu POO - Jičín
VZ malého rozsahu Zadáno 31.10.2014 10.11.2014 10:00
Výměna potrubí studené a teplé vody v kolektoru objektu POO - Jičín
VZ malého rozsahu Zadáno 30.10.2014 10.11.2014 10:00
Zajištění poskytování odborné psychologické činnosti dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2015
VZ malého rozsahu Zadáno 24.10.2014 07.11.2014 12:00
ÚSP Chotělice, prádelna (objekt „C“) – oprava oken výměnou, 1.etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 23.10.2014 10.11.2014 12:00
Odizolování části základů severní budovy zámku - DSS Skřivany
VZ malého rozsahu Zadáno 20.10.2014 20.10.2014 16:00
Dodávka sanitního vozidla DRNR
VZ malého rozsahu Zadáno 16.10.2014 27.10.2014 10:00
Dodávka přístroje pro měření těsnosti kouřovodu, topenišť a 4 Pa test
VZ malého rozsahu Zadáno 14.10.2014 24.10.2014 11:00
Dodávka výpočetní techniky
VZ malého rozsahu Zadáno 14.10.2014 21.10.2014 10:15
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016