Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
III/32550 - 1 Čermná - oprava mostu - Povodňové škody
VZ malého rozsahu Zadáno 16.12.2013 09.01.2014 10:00
Vypracování projektové dokumentace ve stupni DSP + PDPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru zakázky II/252 Malá Úpa – rekonstrukce zdí
VZ malého rozsahu Zadáno 13.12.2013 03.01.2014 09:30
„Dodávka učebních pomůcek pro měření na obvodech slaboproudé elektroniky“
podlimitní Zadáno 10.12.2013 20.01.2014 13:00
Vypracování projektové dokumentace ve stupni DSP + PDPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce III/30815 České Meziříčí
VZ malého rozsahu Zadáno 09.12.2013 03.01.2014 09:00
Dodávka stavebnic robotů
VZ malého rozsahu Zadáno 06.12.2013 19.12.2013 00:00
Dodávka kancelářských potřeb
VZ malého rozsahu Zadáno 05.12.2013 12.12.2013 00:00
Dodávka toaletního papíru a ručníků
VZ malého rozsahu Zadáno 05.12.2013 12.12.2013 14:00
Krajská digitální spisovna a Krajské digitální úložiště Královéhradeckého kraje
nadlimitní Zadáno 04.12.2013 28.01.2014 10:00
Dodávka didaktických pomůcek
nadlimitní Zadáno 03.12.2013 16.12.2013 12:00
Dodávka učebních pomůcek pro přírodovědné předměty
VZ malého rozsahu Zadáno 03.12.2013 16.12.2013 00:00
Nábytek a zařízení pro učebnu přírodních věd k zabezpečení projektu OP VK - Partner č. 16
VZ malého rozsahu Zadáno 03.12.2013 13.12.2013 11:00
Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí – jih, regionální infrastruktura – zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru na úseku Studenec – Dolní Branná – JŘBU č. 2
nadlimitní Zadáno 03.12.2013 09.12.2013 15:00
Učební pomůcky a spotřební materiál k zabezpečení projektu OPVK - partner č. 16
VZ malého rozsahu Zadáno 03.12.2013 13.12.2013 11:00
Úprava učebny a laboratoře pro přírodovědné předměty
VZ malého rozsahu Zadáno 03.12.2013 16.12.2013 00:00
Nákup tělocvičného nářadí II
VZ malého rozsahu Zadáno 28.11.2013 06.12.2013 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016