Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
II/299 Dvůr Králové nad Labem – rekonstrukce ulice Hradecká – 2.etapa
podlimitní Zadáno 07.06.2013 25.06.2013 10:00
Modernizace telefonní ústředny
VZ malého rozsahu Zadáno 06.06.2013 06.06.2013 10:00
Výměna oken, objekt SO 06 - SŠ, ZŠ, MŠ Štefánikova 549, Hradec Králové
VZ malého rozsahu Zadáno 06.06.2013 17.06.2013 10:00
Dodávka ICT pro učebnu s tenkými klienty
VZ malého rozsahu Zadáno 04.06.2013 14.06.2013 00:00
Projektová dokumentace ke stavební akci II/502 Svatojánský Újezd – Choteč – Lužany - Špice
VZ malého rozsahu Zadáno 04.06.2013 14.06.2013 10:00
Silnice II/308 Hradec Králové – Slatina, ul. Kladská, změna č. 1
podlimitní Zadáno 03.06.2013 03.06.2013 17:00
Vytvoření a konfigurace bezdrátové sítě v hlavní budově školy
VZ malého rozsahu Zadáno 03.06.2013 21.06.2013 12:00
Infrastruktura pro nasazení jednotného NIS pro ZH KHK - zpracování studie proveditelnosti
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2013 14.06.2013 10:00
Laboratorní pec
VZ malého rozsahu Zadáno 30.05.2013 20.05.2013 00:00
Vypracování projektové dokumentace ve stupni DSP, PDPS, soupis stavebních prací ke stavební akci III/28522 Jestřebí – Nové Město nad Metují
VZ malého rozsahu Zadáno 30.05.2013 17.06.2013 10:00
Rekonstrukce sociálního zařízení a šaten u velké tělocvičny Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické Nová Paka II.
podlimitní Zadáno 29.05.2013 14.06.2013 10:00
Dodávka prezentační techniky a souvisejících služeb
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2013 27.05.2013 00:00
Rekonstrukce elektroinstalace části 2. NP
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2013 05.06.2013 10:00
Vypracování souboru projektových dokumentací "Vrchlabí čp. 1409, požární stanice a zdravotnická záchranná služba
podlimitní Zadáno 23.05.2013 12.06.2013 09:00
Dodávka programového vybavení a služeb v rámci licenčního programu Microsoft Campus and School Agreement pro organizace školství
podlimitní Zadáno 21.05.2013 07.06.2013 09:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016