Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Částečné zajištění mediální komunikace Královéhradeckého kraje na rok 2018- rozhlasový magazín
VZ malého rozsahu Zadáno 20.11.2017 20.12.2017 10:00
Učebna VT 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 20.11.2017 30.11.2017 09:00
Ultrazvukové přístroje pro odd. RDG
nadlimitní Zadáno 20.11.2017 09.01.2018 13:00
Měřící trať hydraulických veličin
VZ malého rozsahu Zadáno 16.11.2017 24.11.2017 09:00
Dodávka ICT 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 16.11.2017 21.11.2017 08:00
Dodávka ICT I
VZ malého rozsahu Zadáno 16.11.2017 27.11.2017 13:00
Obnova výpočetní techniky v učebně IKT
VZ malého rozsahu Zadáno 16.11.2017 27.11.2017 00:00
Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „Silnice III. třídy na území Královéhradeckého kraje – souvislá obnova asfaltobetonových krytů vozovek“
VZ malého rozsahu Zadáno 15.11.2017 28.11.2017 08:00
Pokládka linolea ve třech učebnách
VZ malého rozsahu Zadáno 15.11.2017 30.11.2017 10:00
ICT technika 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 14.11.2017 27.11.2017 09:00
Částečné zajištění mediální komunikace Královéhradeckého kraje na rok 2018- Audiovizuální prezentace Královéhradeckého kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 14.11.2017 15.12.2017 10:00
Stoly operační vč. příslušenství
nadlimitní Zadáno 14.11.2017 22.01.2018 13:00
Dodávka sportovního reprezentačního oblečení pro výpravu Královéhradeckého kraje na Hry VIII. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky 2018 č. 02
VZ malého rozsahu Zadáno 14.11.2017 27.11.2017 10:00
Dodávka sportovního reprezentačního oblečení pro výpravu Královéhradeckého kraje na Hry VIII. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky 2018 č. 02
VZ malého rozsahu Zadáno 14.11.2017 27.11.2017 10:00
Videoendoskopické systémy pro centrální operační sály
nadlimitní Zadáno 13.11.2017 21.12.2017 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016