Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
dodávka a montáž průmyslové pračky
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2016 13.07.2016 13:00
Projektová dokumentace - Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář“
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2016 12.07.2016 10:00
Logistické služby (do 31. 12. 2016)
podlimitní Zadáno 28.06.2016 01.07.2016 00:00
Vypracování PD ve stupni DSP + PDPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce „II/304 Úpice – rekonstrukce komunikace“
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2016 12.07.2016 08:00
Vypracování PD ve stupni DSP + PDPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce „Úseky rekonstrukce asfaltobetonového krytu na II/325 Velký Vřešťov – Hostinné“
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2016 12.07.2016 08:00
Vypracování PD ve stupni DUR + DSP + PDPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce „Most ev.č. 29925-1 Žireč“
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2016 12.07.2016 08:00
Výstavba evakuačního výtahu, rekonstrukce EPS a počítačová síť Domov u Biřičky v Hradci Králové“ – JŘBU vícepráce
podlimitní Zadáno 28.06.2016 30.06.2016 10:00
Rekonstrukce kotelny - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2016 05.08.2016 10:00
Nákup použitého traktoru pro Školní statek Hořice
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2016 01.07.2016 12:00
Dokument o přechodu osob s postižením z ústavních do komunitních služeb
VZ malého rozsahu Zadáno 20.06.2016 28.06.2016 08:00
"I/14 Solnice, obchvat - zpracování projektové dokumentace“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury Královéhradeckém regionu"
nadlimitní Zadáno 20.06.2016 11.08.2016 10:00
Poskytnutí služeb a vývoj aplikace „Řízení sítě sociálních služeb“
VZ malého rozsahu Zadáno 20.06.2016 29.06.2016 12:00
Rekonstrukce svislých rozvodů v budově v Pospíšilové ulici
VZ malého rozsahu Zadáno 20.06.2016 30.06.2016 00:00
Zpracování studie možnosti zřízení Královéhradecké autobusové dopravní společnosti
VZ malého rozsahu Zadáno 20.06.2016 29.06.2016 08:00
SOL Trutnov – oprava střechy, zateplení, výměna radiátorů a regulace topení na hl. budově Bedřichov - dokončení akce JŘBÚ
podlimitní Zadáno 17.06.2016 20.06.2016 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016