Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka 3 kusů laparoskopických sít pro centrální operační sály Oblastní nemocnice Náchod a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2015 12.11.2015 10:00
Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura – II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná – JŘBU III
nadlimitní Zadáno 03.11.2015 19.11.2015 10:00
Technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP na stavební akci Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí – jih, regionální infrastruktura, silnice II a III. tř. – JŘBU II
nadlimitní Zadáno 03.11.2015 19.11.2015 10:00
Antidekubitní systémy pro interní a neurologické oddělení
VZ malého rozsahu Zadáno 02.11.2015 10.11.2015 15:00
Výstavba evakuačního výtahu, rekonstrukce EPS a počítačová síť Domov u Biřičky v Hradci Králové
podlimitní Zadáno 02.11.2015 16.12.2015 10:00
Vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci elektroinstalace v 1. NP v Pospíšilově ulici
VZ malého rozsahu Zadáno 01.11.2015 10.11.2015 00:00
ORL vyšetřovací jednotka vč. příslušenství
VZ malého rozsahu Zadáno 30.10.2015 06.11.2015 15:00
Dispoziční úpravy objektů a areálu Barevné domky Hajnice
VZ malého rozsahu Zadáno 29.10.2015 16.11.2015 10:00
Dodávka a instalace 1 kusu mycího automatu pro centrální operační sál Oblastní nemocnice Náchod a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 27.10.2015 09.11.2015 12:00
Dodávka a instalace 1 kusu cystoskopu a 2 kusů resektoskopů pro centrální operační sály Oblastní nemocnice Náchod a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 26.10.2015 10.11.2015 13:00
Nákup plynových kotlů
VZ malého rozsahu Zadáno 26.10.2015 13.11.2015 13:00
Obsahové aktualizace aplikace Pasport územně plánovacích dokumentací obcí Královéhradeckého kraje pro roky 2016 a následující
VZ malého rozsahu Zadáno 26.10.2015 09.11.2015 13:00
Zajištění prohlídek těl zemřelých na území Královéhradeckého kraje mimo zdravotnické zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 26.10.2015 23.11.2015 08:00
Nákup IT vybavení
podlimitní Vyhodnoceno 21.10.2015 05.11.2015 09:00
Městská nemocnice, a.s., Dvůr Králové nad Labem, Obměna endoskopického přístrojového vybavení lůžkových oddělení nemocnice
nadlimitní Hodnocení 16.10.2015 28.12.2015 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016