Veřejná zakázka: Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3420
Systémové číslo: P16V00000511
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 645113
Počátek běhu lhůt: 30.09.2016
Nabídku podat do: 04.01.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na silnici III/32551 na území Královéhradeckého kraje, mezi uzlovými body A99 – A27, mezi obcí Kunčice a městem Vrchlabím, ul. Dělnická, okružní křižovatka I/14. Součástí předmětu veřejné zakázky je také zpracování realizační dokumentace stavby, dokumentace skutečného provedení stavby, zajištění publicity a provedení průzkumných prací (pasport a monitoring dotčených objektů a objízdných tras před a po stavbě, archeologický dohled a záchranný archeologický průzkum, geotechnický průzkum, přírodovědný průzkum a transfer chráněných živočichů).

Celý název veřejné zakázky včetně označení projektu je následující: Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953 v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí – jih, regionální infrastruktura, II. etapa

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 78 273 081,78 Kč bez DPH. Vzhledem k tomu, že profil zadavatele viz níže: Předpokládaná hodnota umožňuje uveřejnit pouze celá čísla, zadavatel uveřejnil předpokládanou hodnotu zaokrouhlenou dle základních pravidel zaokrouhlování pouze pro potřeby profilu zadavatele.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 78 273 082 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Centrum investic, rozvoje a inovací
Soukenická 54
500 03 Hradec Králové

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky