Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vypracování PD ve stupni DUR + DSP + PDPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon AD stavební akce „III/3038 Červený Kostelec – ul. Sokolská"
podlimitní Zadáno 17.03.2016 18.04.2016 09:00
Demolice bývalé slévárny Dvůr Králové nad Labem - 1., 2. a 3. etapa
podlimitní Zadáno 15.03.2016 30.03.2016 11:00
Pořízení notebooků pro Královéhradecký kraj 2016
podlimitní Zadáno 15.03.2016 12.04.2016 12:00
Zpracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a výkonu autorského dozoru pro projekt: Modernizace odborných učeben zubních techniků
nadlimitní Zadáno 10.03.2016 03.05.2016 12:00
Zpracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a výkonu autorského dozoru pro projekt: Rekonstrukce dílen Střední školy řemeslné Jaroměř
nadlimitní Zadáno 10.03.2016 06.06.2016 10:00
Zpracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a výkonu autorského dozoru pro projekt: Rekonstrukce – dostavba dílen v ulici J. Krušinky
nadlimitní Zadáno 10.03.2016 04.05.2016 13:00
Zpracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a výkonu autorského dozoru pro projekt: Rekonstrukce laboratoří fyziky, chemie, biologie
nadlimitní Zadáno 10.03.2016 10.05.2016 13:00
Zpracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a výkonu autorského dozoru pro projekt: Rekonstrukce počítačové sítě
nadlimitní Zadáno 10.03.2016 10.05.2016 14:00
Zpracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a výkonu autorského dozoru pro projekt: Rekonstrukce – přístavba autolakovny a dílny pro demontáže SOŠ a SOU Vocelova ve Vážní ulici
nadlimitní Zadáno 10.03.2016 04.05.2016 14:00
Zpracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a výkonu autorského dozoru pro projekt: Nové technologie v technických oborech střední školy – SPŠ Hronov Hostovského
nadlimitní Zadáno 09.03.2016 02.05.2016 10:00
Vestavba učeben do půdního prostoru VOŠZ a SZŠ Trutnov - PD
VZ malého rozsahu Zadáno 07.03.2016 23.03.2016 00:00
Nákup přípravků na ochranu rostlin pro Školní statek Hořice - 2. kolo
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2016 14.03.2016 14:00
Výměna rozvodů vody a kanalizace (Rekonstrukce vodovodních a kanalizačních rozvodů v budově Lepařova gymnázia, Jičín, Jiráskova 30)
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2016 11.03.2016 10:00
Rekonstrukce vozovky III/30821 Spy – Nové Město nad Metují (Krčín) - zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru – JŘBU II
podlimitní Zadáno 03.03.2016 14.03.2016 10:00
Oprava střechy jihozápadní věže Galerie moderního umění v Hradci Králové
VZ malého rozsahu Zadáno 02.03.2016 11.03.2016 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016