Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zkvalitnění výuky technických oborů na VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 – stavební práce
nadlimitní Zadáno 09.10.2017 16.11.2017 10:00
„Nákup 3D tiskáren a IT techniky“
nadlimitní Zadáno 09.10.2017 24.11.2017 13:00
Zlepšení praktické připravenosti technických oborů – SPŠ Hronov, Vrchlického - Technický dozor investora a koordinátor BOZP
nadlimitní Zadáno 09.10.2017 27.11.2017 10:00
Zlepšení praktické připravenosti technických oborů – SPŠ Hronov, Vrchlického - Stavební práce vč. zeleně a publicity
nadlimitní Zadáno 09.10.2017 04.01.2018 09:00
Rozvoj lidských zdrojů v oblasti krizového řízení ZZS Královéhradeckého kraje
podlimitní Zadáno 06.10.2017 24.10.2017 12:00
Zajištění dodávek kancelářských potřeb pro Krajský úřad Královéhradeckého kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 04.10.2017 17.10.2017 10:00
Zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru v rámci projektu „Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Náchod“
nadlimitní Zadáno 03.10.2017 09.11.2017 10:00
Dodávky OOPP pro členy výjezdových skupin ZZS KHK
podlimitní Zadáno 03.10.2017 21.11.2017 12:00
„Zajištění nákupu multifunkčních kopírovacích strojů pro Krajský úřad Královéhradeckého kraje - OPAKOVÁNÍ“
podlimitní Zadáno 03.10.2017 03.11.2017 10:00
Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby – zajištění výkonu TDS a BOZP
nadlimitní Zadáno 03.10.2017 13.11.2017 10:00
Virtualizační server 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2017 16.10.2017 09:00
Dodávky spotřebního zdravotnického materiálu pro provádění hemodialýzy a on-line hemodiafiltrace včetně obnovy hemodialyzačních monitorů
nadlimitní Zadáno 29.09.2017 31.10.2017 10:00
Veletrhy 2018 – realizace expozic
VZ malého rozsahu Zadáno 27.09.2017 10.10.2017 10:00
Zkvalitnění výuky technických oborů na VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 – vybavení odborné učebny - nábytek III
nadlimitní Zadáno 27.09.2017 13.10.2017 10:00
Poradenské a vzdělávací centrum KHK – PPP Trutnov - zpracování studie proveditelnosti
VZ malého rozsahu Zadáno 27.09.2017 18.10.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016