Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby – zajištění výkonu TDS a BOZP
nadlimitní Zadáno 03.10.2017 13.11.2017 10:00
Virtualizační server 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2017 16.10.2017 09:00
Dodávky spotřebního zdravotnického materiálu pro provádění hemodialýzy a on-line hemodiafiltrace včetně obnovy hemodialyzačních monitorů
nadlimitní Zadáno 29.09.2017 31.10.2017 10:00
Veletrhy 2018 – realizace expozic
VZ malého rozsahu Zadáno 27.09.2017 10.10.2017 10:00
Zkvalitnění výuky technických oborů na VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 – vybavení odborné učebny - nábytek III
nadlimitní Zadáno 27.09.2017 13.10.2017 10:00
Poradenské a vzdělávací centrum KHK – PPP Trutnov - zpracování studie proveditelnosti
VZ malého rozsahu Zadáno 27.09.2017 18.10.2017 10:00
Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov - Na Švarcavě - TDS a koordinátor BOZP
nadlimitní Zadáno 26.09.2017 03.11.2017 11:00
Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov – Na Švarcavě – stavební práce
nadlimitní Zadáno 26.09.2017 03.11.2017 10:00
„Zajištění parkování vozidel pro potřeby Královéhradeckého kraje pro rok 2018“
nadlimitní Zadáno 25.09.2017 20.10.2017 10:00
Ekonomicko-administrativní řízení projektu „Zlepšení dopravní dostupnosti Broumovska a Kladsko – valbřišského regionu“
podlimitní Zadáno 25.09.2017 16.10.2017 09:00
Ekonomicko-administrativní řízení projektu „Zlepšení dopravní dostupnosti Orlických a Bystřických hor“
podlimitní Zadáno 25.09.2017 16.10.2017 09:30
Ekonomicko-administrativní řízení projektu „Zlepšení přeshraniční dostupnosti polsko-českého příhraničí v oblasti Stolových hor“
podlimitní Zadáno 25.09.2017 16.10.2017 10:00
Odvod dešťové vody Havlíčkova 156
VZ malého rozsahu Zadáno 22.09.2017 03.10.2017 14:00
Výstavba konsolidovaných laboratoří a Transfúzního oddělení v Oblastní nemocnici Trutnov a. s. – zajištění výkonu TDS a BOZP
nadlimitní Hodnocení 22.09.2017 03.11.2017 12:00
Pořízení propagačních předmětů Královéhradeckého kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 20.09.2017 12.10.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016