Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„Nákup 3D tiskáren a IT techniky II“
nadlimitní Zadáno 20.12.2017 01.02.2018 13:00
Rámcová smlouva pro realizaci revizí a činnosti BOZP a PO
VZ malého rozsahu Zadáno 20.12.2017 08.01.2018 10:00
Zajištění TDS a BOZP stavební akce Revitalizace stávajících objektů č. p. 24 a 25 Temný Důl na parcele 314/4, k.ú. Temný Důl
nadlimitní Hodnocení 19.12.2017 25.01.2018 11:00
Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti gastronomie v SŠGS Nová Paka – stavební práce
nadlimitní Hodnocení 19.12.2017 14.03.2018 10:00
Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „III/3128 Rybná n. Zdobnicí – Slatina n. Zdobnicí“
podlimitní Zadáno 19.12.2017 15.01.2018 08:00
Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „III/3195 Kameničná – Jaroslav“
podlimitní Zadáno 19.12.2017 15.01.2018 08:30
II/298 hranice Královéhradeckého kraje – křiž. se silnicí I/11, km 0,000 – 3,680
nadlimitní Zadáno 18.12.2017 26.01.2018 08:30
Silnice III. třídy na území Královéhradeckého kraje – souvislá obnova asfaltobetonových krytů vozovek v roce 2018 – I
nadlimitní Zadáno 18.12.2017 02.02.2018 08:00
„Zlepšení infrastruktury pro vzdělávání VOŠZ a SZŠ Hradec Králové – rekonstrukce počítačové sítě a modernizace odborných učeben zubních techniků – stavební práce“
nadlimitní Hodnocení 18.12.2017 29.01.2018 10:00
"Oblastní nemocnice Náchod a.s. - řešení ambulantních prostor rehabilitace II."
podlimitní Zadáno 15.12.2017 15.01.2018 10:00
Centrum duševního zdraví RIAPS Trutnov - TDS a BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 15.12.2017 28.12.2017 10:00
Modernizace cvičné stáje pro skot, GYM, SOŠ, SOU a VOŠ Hořice - technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP III.
nadlimitní Zadáno 15.12.2017 05.02.2018 10:00
Servis a údržba vozidel autoprovozu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 13.12.2017 08.01.2018 10:00
Komunikace III. třídy PZ Solnice – PZ Lipovka, vč. napojení žst. Lipovka – zpracování investičního záměru a hodnocení ekonomické efektivnosti projektu
VZ malého rozsahu Zadáno 13.12.2017 04.01.2018 10:00
Dodávka 1 ks sanitního vozidla typu RENDES-VOUS
VZ malého rozsahu Zadáno 11.12.2017 21.12.2017 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016