Veřejná zakázka: TDS a koordinátora BOZP na stav. akci „Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odb. k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953“ v rámci projektu „Rozšíření PZ Vrchlabí – jih, region. infrast., II. etapa“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3675
Systémové číslo VZ: P16V00000755
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2016-006476
Datum zahájení: 14.12.2016
Nabídku podat do: 05.01.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: TDS a koordinátora BOZP na stav. akci „Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odb. k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953“ v rámci projektu „Rozšíření PZ Vrchlabí – jih, region. infrast., II. etapa“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace stavební akce s názvem „Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953“ v rámci projektu „Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí – jih, regionální infrastruktura, II. etapa“.

V době zahájení této veřejné zakázky probíhá zadávací řízení na výběr dodavatele předmětných stavebních prací. Předmětem plnění veřejné zakázky dle tohoto odstavce jsou stavební práce na silnici III/32551 na území Královéhradeckého kraje, mezi křižovatkou se silnicí III/2953 u obcí Dolní Branná a Kunčice a křižovatkou se silnicí I/14 ve městě Vrchlabí. Součástí stavby jsou také vyvolané přeložky inženýrských sítí, realizace chodníků na celém úseku stavby, autobusových zálivů a oprava odvodnění. Součástí předmětu veřejné zakázky je také zpracování realizační dokumentace stavby, dokumentace skutečného provedení stavby, zajištění publicity a provedení průzkumných prací (pasport a monitoring dotčených objektů a objízdných tras před a po stavbě, archeologický dohled a záchranný archeologický průzkum).

Rozsah výkonu technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora BOZP na staveništi bude v souladu s platnými právními předpisy a předpisy stavovských organizací. Předmět veřejné zakázky je vázán platnými územními rozhodnutími a dále obsahem platných stavebních povolení.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 200 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Centrum investic, rozvoje a inovací
Soukenická 54
500 03 Hradec Králové

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky