Veřejná zakázka: „Zabezpečení výcviku řízení motorových vozidel skupiny T, B, C pro žáky České lesnické akademie Trutnov ve školních letech 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 a 2019/2020“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3620
Systémové číslo VZ: P16V00000708
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 22.11.2016
Nabídku podat do: 09.12.2016 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Zabezpečení výcviku řízení motorových vozidel skupiny T, B, C pro žáky České lesnické akademie Trutnov ve školních letech 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 a 2019/2020“
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je v souladu s § 131 a násl. ZZVZ uzavření Rámcové dohody s jedním vybraným dodavatelem, na průběžné poskytování služeb autoškoly pro zadavatele, v těchto školních letech: zčásti ve školním roce 2016/2017, a dále ve školních letech 2017/2018, 2018/2019 a 2019/2020.
Předmětem zakázky je zajištění výcviku řízení motorových vozidel podle § 20, odst. 3 zákona č. 247/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to pro skupiny T, B a C v autoškole pro žáky zadavatele, a to částečně ve školním roce 2016/2017, a dále ve školních letech 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, v rozsahu a za podmínek touto stanovených touto zadávací dokumentací. Kromě výcviku řízení motorových vozidel je předmětem této zakázky i výcvik praktické údržby vozidla, praktický výcvik zdravotnické přípravy a příprava závěrečných zkoušek (dále jen „předmět zakázky“).
Předmětem této zakázky n e n í výuka podle § 20, odst. 2 zákona č. 247/2000 Sb., tj. výuka předpisů o provozu vozidel, výuka o ovládání a údržbě vozidla, výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy a výuka zdravotnické přípravy. Výuku si bude zajišťovat sám zadavatel.
Účastník – vybraný dodavatel bude se zadavatelem koordinovat realizaci výcviku s probíhající výukou, kterou si bude zajišťovat sám zadavatel.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 740 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká lesnická akademie Trutnov-střední škola a vyšší odborná škola
 • IČO: 60153296
 • Poštovní adresa:
  Lesnická 9
  541 11 Trutnov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 230083

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Centrum evropského projektování a. s.
Hradec Králové, Švendova 1282, PSČ 500 03 (Evropský dům)
3. patro

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky