Soutěž o návrh: Architektonická soutěž o návrh „Výstavba chráněného bydlení v Nové Pace“

Informace o soutěži o návrh

fáze soutěže o návrh Ukončeno
Soutěž byla ukončena.
DBID: 7758
Systémové číslo: P21V00000451
Evidenční číslo zadavatele: 9240/2021/KHK
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-023281
Datum zahájení: 28.06.2021
Žádost o účast podat do: 26.07.2021 09:00
Návrh podat do: 13.10.2021 09:00

Název a popis předmětu

 • Název: Architektonická soutěž o návrh „Výstavba chráněného bydlení v Nové Pace“

Stručný popis předmětu:
Předmětem soutěže je zpracování architektonického a projektového řešení vybudování zázemí pro poskytování pobytové sociální služby chráněného bydlení v k. ú. Nová Paka. Cílovou skupinou služby jsou dospělé osoby s intelektovým (mentálním) popř. kombinovaným postižením, tedy mj. osoby s možným omezením hybnosti.
Zadavatel hledá řešení, které spojí vysoké estetické hodnoty s chytrým provozním řešením a funkčními vlastnostmi v oblasti využití energií, a tedy i optimální ekonomickou náročnost po celou dobu trvání životnosti projektu.
Požadavkem je zajištění zázemí pro 12 uživatelů služby chráněné bydlení min. ve 3 domácnostech, kdy každá domácnost funguje jako samostatná provozní jednotka.
Preferována je varianta dvou rodinných domů (RD), každý pro 2 domácnosti s 3 uživateli, celkem pro 12 osob (12 lůžek).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: užší soutěž o návrh
 • Režim: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Královéhradecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Návrhy, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace - soutěžní podmínky

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě soutěže