Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění dodávky nábytku pro Krajský úřad Královéhradeckého kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 16.10.2017 31.10.2017 10:00
„Dozimetrie relativní pro terapeutické ozařovače“
nadlimitní Zadáno 16.10.2017 23.11.2017 13:00
Robotické pracoviště
VZ malého rozsahu Zadáno 16.10.2017 25.10.2017 12:00
Dodávka a montáž mobilních pojízdných skříňových regálů pro Krajský úřad Královéhradeckého kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 11.10.2017 23.10.2017 10:00
„Nákup 3D tiskáren a IT techniky“
nadlimitní Zadáno 09.10.2017 24.11.2017 13:00
Zajištění dodávek kancelářských potřeb pro Krajský úřad Královéhradeckého kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 04.10.2017 17.10.2017 10:00
Zajištění operativního leasingu vozidla
VZ malého rozsahu Zadáno 04.10.2017 13.10.2017 11:00
Zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru v rámci projektu „Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Náchod“
nadlimitní Zadáno 03.10.2017 09.11.2017 10:00
„Zajištění nákupu multifunkčních kopírovacích strojů pro Krajský úřad Královéhradeckého kraje - OPAKOVÁNÍ“
podlimitní Zadáno 03.10.2017 03.11.2017 10:00
Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby – zajištění výkonu TDS a BOZP
nadlimitní Zadáno 03.10.2017 13.11.2017 10:00
Virtualizační server 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2017 16.10.2017 09:00
Dodávky spotřebního zdravotnického materiálu pro provádění hemodialýzy a on-line hemodiafiltrace včetně obnovy hemodialyzačních monitorů
nadlimitní Zadáno 29.09.2017 31.10.2017 10:00
Veletrhy 2018 – realizace expozic
VZ malého rozsahu Zadáno 27.09.2017 10.10.2017 10:00
Poradenské a vzdělávací centrum KHK – PPP Trutnov - zpracování studie proveditelnosti
VZ malého rozsahu Zadáno 27.09.2017 18.10.2017 10:00
„Zajištění parkování vozidel pro potřeby Královéhradeckého kraje pro rok 2018“
nadlimitní Zadáno 25.09.2017 20.10.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016