Veřejná zakázka: Rozšíření expozice v Archeoparku Všestary

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10174
Systémové číslo: P23V00000928
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 16.08.2023
Nabídku podat do: 12.09.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rozšíření expozice v Archeoparku Všestary
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je kompletní provedení stavby „Rozšíření expozice v Archeoparku Všestary“ na objektech - SO 02 – nástavba, přístavba a stavební úpravy budovy venkovní expozice a dílny a SO 06 – nástavba, přístavba a změna užívání skladů na výstavní a projekční budovu v areálu Archeoparku ve Všestarech. Předmětem díla je provedení zemních, bouracích a stavebních prací vč. provedení technických zařízení budov, dále jen TZB (ZTI, VZT, Elektroinstalace silno i slaboproudu vč. dodávky a montáže svítidel, dodávka a montáž výtahu, atd. dle níže uvedené PD) a získání kolaudačního souhlasu. Součástí předmětu díla je taktéž zajištění stavební připravenosti a součinnost s dodavatelem interiérového vybavení a dodavatelem hraného filmu a AV techniky dle předané PD.

Zájmový prostor stavby se nachází v území s archeologickými nálezy, s ohledem na malé přístavby a stávající objekty není uvažováno s archeolog. nálezy. Stávající ochranná a bezpečnostní pásma jsou od stávajících a nových inženýrských sítí vedených v okolí budov vyznačená v koordinační situaci.
Záměr se nachází na území Krajinné památkové zóny Územní bojiště bitvy u Hradce Králové, rejstříkové číslo 2388. Stavby nejsou vedeny jako kulturní památky.
Součástí předmětu díla není dodávka a montáž vnitřního vybavení, hraný film a AV technika.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 24 085 000 Kč bez DPH
  Předpokládaná hodnota je zároveň maximální možná nabídková cena.

Místo plnění

 • Královéhradecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky