Veřejná zakázka: Výměna kanalizačního potrubí v hospodářské části ON Jičín – ZD/17/403

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 7808
Systémové číslo: P21V00000499
Evidenční číslo zadavatele: 49209/2021/KHK
Datum zahájení: 22.07.2021
Nabídku podat do: 19.08.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výměna kanalizačního potrubí v hospodářské části ON Jičín – ZD/17/403
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je výměna kanalizačního potrubí v hospodářské části Oblastní nemocnice Jičín. Výměna je vyvolána provozními problémy stávající kanalizace. Jedná se o úsek od stávající revizní šachty již opravené kanalizační přípojky do Kuklovy ulice po stávající revizní šachtu před severozápadním rohem objektu technického pavilonu. Staveniště se nachází na pozemku p. č. 299/3 mezi objekty technického pavilonu a trafostanice (p. č. st. 3694) a objektem kotelny (p. č. st. 1620). Stávající kanalizace z plastového potrubí se nachází pod stávající zpevněnou plochou ze zámkové dlažby, která je také zčásti poškozená.
Součástí předmětu díla je i výměna bočních připojených kanalizací za nové potrubí a osazení dvou nových uličních vpustí pro odvodnění zpevněné plochy.
Stavba bude probíhat dle zadávací PD „Výměna kanalizačního potrubí v hospodářské části ON v Jičíně“ zpracovanou Janem Přibylem, Vojice 2, 508 01 Hořice.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 800 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Královéhradecký kraj
 • Jičín

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz) nebo v listinné podobě na adresu:
Královéhradecký kraj , Pivovarské náměstí 1245,
500 03 Hradec Králové

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy