Veřejná zakázka: Výměna kanalizačního potrubí v hospodářské části ON Jičín – ZD/17/403

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7808
Systémové číslo: P21V00000499
Evidenční číslo zadavatele: 49209/2021/KHK
Datum zahájení: 22.07.2021
Nabídku podat do: 19.08.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výměna kanalizačního potrubí v hospodářské části ON Jičín – ZD/17/403
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je výměna kanalizačního potrubí v hospodářské části Oblastní nemocnice Jičín. Výměna je vyvolána provozními problémy stávající kanalizace. Jedná se o úsek od stávající revizní šachty již opravené kanalizační přípojky do Kuklovy ulice po stávající revizní šachtu před severozápadním rohem objektu technického pavilonu. Staveniště se nachází na pozemku p. č. 299/3 mezi objekty technického pavilonu a trafostanice (p. č. st. 3694) a objektem kotelny (p. č. st. 1620). Stávající kanalizace z plastového potrubí se nachází pod stávající zpevněnou plochou ze zámkové dlažby, která je také zčásti poškozená.
Součástí předmětu díla je i výměna bočních připojených kanalizací za nové potrubí a osazení dvou nových uličních vpustí pro odvodnění zpevněné plochy.
Stavba bude probíhat dle zadávací PD „Výměna kanalizačního potrubí v hospodářské části ON v Jičíně“ zpracovanou Janem Přibylem, Vojice 2, 508 01 Hořice.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 800 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Královéhradecký kraj
 • Jičín

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz) nebo v listinné podobě na adresu:
Královéhradecký kraj , Pivovarské náměstí 1245,
500 03 Hradec Králové

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky