Veřejná zakázka: Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „III/2997 Josefov – Hradec Králové (odbočka Piletice) – část I. a II.“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5235
Systémové číslo: P18V00000638
Evidenční číslo zadavatele: 34191, 32927
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-002328
Datum zahájení: 06.09.2018
Nabídku podat do: 19.09.2018 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „III/2997 Josefov – Hradec Králové (odbočka Piletice) – část I. a II.“
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Zakázka je rozdělena na 2 části.

Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce:

část I: III/2997 Josefov – Vlkov
projektová dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupis stavebních prací, dodávek služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění (dále také PD) a výkon autorského dozoru při realizaci stavby v předpokládaném rozsahu 180 hodin, blíže ZOP-D.
Jedná se o zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci silnice třetí třídy III/2997 z Josefova do Vlkova, celková délka rekonstruovaného úseku je 4,669 km, staničení km 0,000- km 5,499. Ve staničení km 0,700 - km 1,530 byla již provedena rekonstrukce v minulých letech. V některých částech navrhujeme rekonstrukci asfaltobetonových vrstev, v některých rekonstrukci (žulové kostky). Upozorňujeme, že část rekonstrukce je v památkově chráněném území Josefov.

část II: Silnice III/2997, hranice okresu Náchod – Hradec Králové (odbočka Piletice)
projektová dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP) a projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupis stavebních prací, dodávek služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění (dále také PD) a výkon autorského dozoru při realizaci stavby v předpokládaném rozsahu 200 hodin, blíže ZOP-D.
Jedná se o rekonstrukci komunikace třetí třídy III/2997 v úseku od km 5,604 (hranice okresu Náchod) po km 14,238 (křižovatka místní komunikace - odbočka na Piletice) v celkové délce 8,634 km rozdělenou do pěti úseků (intravilán, extravilán). Tyto úseky jsou v současné době ve špatném stavebním stavu. Rekonstrukcí předmětných úseků silnice III/2997 dojde ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Součástí rekonstrukce silnice bude úprava, popř. oprava odvodnění vozovky (příkopy, příčné i podélné propustky), mostních objektů a případných dalších objektů (např. křižovatky).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 600 000 Kč bez DPH
  (pro obě části)

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy