Profil zadavatele: Královéhradecký kraj

  • Název: Královéhradecký kraj
  • IČO: 70889546
  • Adresa:
    Pivovarské náměstí 1245
    500 03 Hradec Králové
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050192
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://vz.kr-kralovehradecky.cz

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Podpora samostatného bydlení pro dospělé osoby s mentálním postižením v regionu Rychnovsko
VZ malého rozsahu Zadáno 21.11.2012 03.12.2012 10:00
Poskytování služeb pojišťovacího makléře pro Královéhradecký kraj
VZ malého rozsahu Zadáno 21.11.2012 30.11.2011 14:00
Oprava kanalizace I. a II. Etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 23.10.2012 05.11.2012 10:00
III/285 26 Rokol – Nový Hrádek – Borová, 1. etapa
podlimitní Zadáno 29.03.2012 26.04.2012 09:00
Rekonstrukce mostů Královéhradeckého kraje, 4. etapa, most ev.č. 3013-2 Velké Svatoňovice
VZ malého rozsahu Zadáno 30.12.2011 10.01.2012 14:00
II. projekt vytváření území soustavy NATURA 2000 v Královéhradeckém kraji - 2.
nadlimitní Zadáno 23.08.2011 17.10.2011 10:00
Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem v objektech Královéhradeckého kraje - balíček č. 1
nadlimitní Zadáno 20.07.2011 29.08.2011 12:00
Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem v objektech Královéhradeckého kraje - balíček č. 2
nadlimitní Zadáno 20.07.2011 29.08.2011 12:00
Poskytování služeb elektronických komunikací pro Královéhradecký kraj a jemu podřízené organizace a obchodní společnosti - mobilní hlasové služby a související služby a dodávky
nadlimitní Zadáno 27.06.2011 11.08.2011 15:00
Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod – zpracování projektové dokumentace
nadlimitní Zadáno 01.06.2011 22.07.2011 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016