Profil zadavatele: Královéhradecký kraj

  • Název: Královéhradecký kraj
  • IČO: 70889546
  • Adresa:
    Pivovarské náměstí 1245
    500 03 Hradec Králové
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050192
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://vz.kr-kralovehradecky.cz

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí – jih, regionální infrastruktura – III/2953 Dolní Branná – Kunčice, rekonstrukce silnic – autorský dozor
nadlimitní Zadáno 12.03.2013 15.04.2013 14:00
Dodávka sportovního reprezentačního oblečení pro výpravu Královéhradeckého kraje na "Hry VI. letní olympiády dětí a mládeže České republiky 2013"
VZ malého rozsahu Zadáno 07.03.2013 21.03.2013 13:00
Sanační úpravy, základy objektu Galerie výtvarného umění v Náchodě - Odvedení dešťových vod a stavební úpravy vyvolané touto rekonstrukcí
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2013 18.03.2013 09:00
Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura - III/2953 Dolní Branná - Kunčice, rekonstrukce silnic a Silnice II/293 - rekonstrukce úseku Studenec – Horka
nadlimitní Zadáno 21.02.2013 13.05.2013 14:30
Tisk a distribuce krajského periodika „U nás v kraji“
VZ malého rozsahu Zadáno 04.02.2013 15.02.2013 09:00
Rekonstrukce střechy Dětský domov, mateřská škola a školní jídelna Broumov, třída Masarykova 246
VZ malého rozsahu Zadáno 21.12.2012 17.01.2013 10:00
Silnice II/308 Hradec Králové – Slatina, ul. Kladská
podlimitní Zadáno 20.12.2012 15.01.2013 11:00
Zajištění přípravy fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny v Královéhradeckém kraji v roce 2013
VZ malého rozsahu Zadáno 20.12.2012 14.12.2012 14:00
Transformace zařízení pobytových sociálních služeb v Královéhradeckém kraji - zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru II.
podlimitní Zadáno 22.11.2012 11.12.2012 14:00
Podpora samostatného bydlení pro dospělé osoby s mentálním postižením v regionu Rychnovsko
VZ malého rozsahu Zadáno 21.11.2012 03.12.2012 10:00
Podpora samostatného bydlení pro dospělé osoby s mentálním postižením v regionu Rychnovsko
VZ malého rozsahu Zadáno 21.11.2012 03.12.2012 10:00
Poskytování služeb pojišťovacího makléře pro Královéhradecký kraj
VZ malého rozsahu Zadáno 21.11.2012 30.11.2011 14:00
Oprava kanalizace I. a II. Etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 23.10.2012 05.11.2012 10:00
III/285 26 Rokol – Nový Hrádek – Borová, 1. etapa
podlimitní Zadáno 29.03.2012 26.04.2012 09:00
Rekonstrukce mostů Královéhradeckého kraje, 4. etapa, most ev.č. 3013-2 Velké Svatoňovice
VZ malého rozsahu Zadáno 30.12.2011 10.01.2012 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016