Profil zadavatele: Královéhradecký kraj

  • Název: Královéhradecký kraj
  • IČO: 70889546
  • Adresa:
    Pivovarské náměstí 1245
    500 03 Hradec Králové
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050192
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://vz.kr-kralovehradecky.cz

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Územní studie „Prověření vymezení koridoru dálkového vodovodního řadu (TV1pr) Trutnov – Červený Kostelec – Velké Poříčí v Zásadách územního rozvoje Královéhradeckého kraje“
VZ malého rozsahu Zadáno 10.02.2014 24.02.2014 13:00
Jednací řízení bez uveřejnění č. 2 – CNC frézka a vrtačka vč. odsávání
nadlimitní Zadáno 29.01.2014 07.02.2014 10:00
Krajský koordinátor environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Královéhradeckém kraji pro rok 2014
VZ malého rozsahu Zadáno 20.01.2014 31.01.2014 09:00
III/32550 Čermná – oprava opěrné zdi – povodňové škody
VZ malého rozsahu Zadáno 19.12.2013 20.01.2014 09:00
II/325 Dolní Brusnice – oprava opěrné zdi a násypu – povodňové škody
VZ malého rozsahu Zadáno 19.12.2013 20.01.2014 09:00
III/30022 Lampertice - oprava opěrných zdí - povodňové škody
VZ malého rozsahu Zadáno 18.12.2013 20.01.2014 10:00
III/32550 - 1 Čermná - oprava mostu - Povodňové škody
VZ malého rozsahu Zadáno 16.12.2013 09.01.2014 10:00
Vypracování projektové dokumentace ve stupni DSP + PDPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru zakázky II/252 Malá Úpa – rekonstrukce zdí
VZ malého rozsahu Zadáno 13.12.2013 03.01.2014 09:30
Vypracování projektové dokumentace ve stupni DSP + PDPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce III/30815 České Meziříčí
VZ malého rozsahu Zadáno 09.12.2013 03.01.2014 09:00
Krajská digitální spisovna a Krajské digitální úložiště Královéhradeckého kraje
nadlimitní Zadáno 04.12.2013 28.01.2014 10:00
Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí – jih, regionální infrastruktura – zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru na úseku Studenec – Dolní Branná – JŘBU č. 2
nadlimitní Zadáno 03.12.2013 09.12.2013 15:00
Servis a údržba vozidel autoprovozu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 26.11.2013 12.12.2013 10:00
Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí – jih, regionální infrastruktura – zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru – I/14 Vrchlabí – úsek Nerudova – Nádražní - JŘBU"
nadlimitní Zadáno 13.11.2013 15.11.2013 07:45
Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura - zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru na úseku Studenec - Dolní Branná – JŘBÚ
nadlimitní Zadáno 13.11.2013 15.11.2013 08:20
Realizace expozic Královéhradeckého kraje na veletrzích cestovního ruchu Regiontour 2014, Holiday World 2014 a Infotour a cykloturistika 2014
VZ malého rozsahu Zadáno 06.11.2013 20.11.2013 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016