Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění promo akcí a volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi v rámci projektu RODINNÉ PASY
VZ malého rozsahu Zadáno 17.02.2014 25.02.2014 12:00
Povodňové škody II/325 – 022, II/325-023 Rudník – Arnultovice – oprava mostů
VZ malého rozsahu Zadáno 14.02.2014 03.03.2014 08:00
Vypracování DSP + PDPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon AD stavební akce III/3025 Broumov - Božanov
VZ malého rozsahu Zadáno 14.02.2014 28.02.2014 09:00
„Výběr dodavatele výukové techniky do Gymnázia v Dobrušce“
VZ malého rozsahu Zadáno 13.02.2014 27.02.2014 10:00
Reko vodovodní a kanalizační sítě domova mládeže
VZ malého rozsahu Zadáno 12.02.2014 11.03.2014 14:00
Územní studie „Prověření vymezení koridoru dálkového vodovodního řadu (TV1pr) Trutnov – Červený Kostelec – Velké Poříčí v Zásadách územního rozvoje Královéhradeckého kraje“
VZ malého rozsahu Zadáno 10.02.2014 24.02.2014 13:00
Výpočetní a prezentační technika
VZ malého rozsahu Zadáno 09.02.2014 19.02.2014 15:00
Autobusová doprava pro SŠGS Nová Paka
VZ malého rozsahu Zadáno 06.02.2014 18.02.2014 10:00
Rekonstrukce budov č.p. 57 a č.p. 72 v obci KUKS v rámci projektu „Braunův kraj II" – vícepráce - JŘBU
podlimitní Zadáno 31.01.2014 31.01.2014 10:00
Jednací řízení bez uveřejnění č. 2 – CNC frézka a vrtačka vč. odsávání
nadlimitní Zadáno 29.01.2014 07.02.2014 10:00
Krajský koordinátor environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Královéhradeckém kraji pro rok 2014
VZ malého rozsahu Zadáno 20.01.2014 31.01.2014 09:00
Vybavení pracoviště svářecí technikou
VZ malého rozsahu Zadáno 20.01.2014 03.02.2014 14:00
III/32550 Čermná – oprava opěrné zdi – povodňové škody
VZ malého rozsahu Zadáno 19.12.2013 20.01.2014 09:00
II/325 Dolní Brusnice – oprava opěrné zdi a násypu – povodňové škody
VZ malého rozsahu Zadáno 19.12.2013 20.01.2014 09:00
III/30022 Lampertice - oprava opěrných zdí - povodňové škody
VZ malého rozsahu Zadáno 18.12.2013 20.01.2014 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016