Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vybavení chemické laboratoře pro Gymnázium a SOŠ Jaroměř
VZ malého rozsahu Zadáno 07.04.2014 15.05.2014 00:00
Dodávka počítačové a související techniky pro Gymnázium, SOŠ, SOU a VOŠ Hořice
VZ malého rozsahu Zadáno 04.04.2014 22.04.2014 11:00
Dodání a instalace přístrojů pro Iktové centrum ON Náchod a.s.
nadlimitní Hodnocení 01.04.2014 26.05.2014 10:00
Dodání a instalace přístrojů pro Iktové centrum ON Náchod a.s.
nadlimitní Zadáno 01.04.2014 26.05.2014 10:00
Dodávka a montáž varného centra pro školní jídelnu VOŠ stavební a SPŠ stavební arch. Jana Letzela, Náchod, Pražská 931
VZ malého rozsahu Zadáno 26.03.2014 14.04.2014 10:00
Sanace budovy
VZ malého rozsahu Zadáno 26.03.2014 07.04.2014 14:00
Modernizace výměníkové stanice – Přechod na topnou vodu v objektu Oblastní nemocnice Náchod a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 25.03.2014 04.04.2014 12:00
Výstavba víceúčelového hřiště Dětská ozdravovna Království
VZ malého rozsahu Zadáno 25.03.2014 07.04.2014 12:00
Protihluková opatření – výměna oken, silnice III/2997 Hradec Králové, ul. Buzulucká, ul. Pouchovská, ul. Velká, silnice III/3089 Smiřice, ul. Palackého
VZ malého rozsahu Zadáno 24.03.2014 14.04.2014 08:00
Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení,dokumentace pro provádění staveb, výkaz výměr a výkon autorského dozoru: Silnice III/29827 Krňovice – Běleč nad Orlicí – Svinary
VZ malého rozsahu Zadáno 21.03.2014 07.04.2014 08:00
Vypracování projektové dokumentace ve stupni DSP a PDPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon AD stavební akce II/328 hranice okresu JC/HK –Slavhostice -Jičíněves
VZ malého rozsahu Zadáno 21.03.2014 07.04.2014 08:00
Dodávka malířských prací
VZ malého rozsahu Zadáno 20.03.2014 27.03.2014 14:00
III/01410 Rudník – Janovice – povodňové škody
VZ malého rozsahu Zadáno 20.03.2014 07.04.2014 10:00
II/325 Rudník - oprava opěrné zdi a svahu - povodňové škody
VZ malého rozsahu Zadáno 20.03.2014 16.04.2014 10:00
Systém pro objednávání a výdej stravy
VZ malého rozsahu Zadáno 20.03.2014 04.04.2014 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016