Veřejná zakázka: Servis a výměna filtrů na laminárních polích v Oblastní nemocnici Náchod a. s.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 9464
Systémové číslo: P23V00000218
Evidenční číslo zadavatele: 010/VS/2023/VZMR
Datum zahájení: 06.03.2023
Nabídku podat do: 21.03.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Servis a výměna filtrů na laminárních polích v Oblastní nemocnici Náchod a. s.
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění servisních činností laminárních polí na centrálních operačních sálech budov J a K v Oblastní nemocnici Náchod a.s., Purkyňova 446, 547 01 Náchod.
Předmět této veřejné zakázky bude realizován na základě rámcové dohody dle § 131 ZZVZ. Zadavatel hodlá uzavřít rámcovou smlouvu s jedním vybraným dodavatelem. Plnění bude realizováno v souladu s § 134 ZZVZ, tj. bez obnovení soutěže, a to průběžně po dobu 4 let trvání rámcové smlouvy nebo do doby vyčerpání hodnoty rámcové smlouvy.
Nedílnou součástí předmětu plnění jsou níže uvedené činnosti:
• napnutí laminární tkaniny na laminárních polích vč. dopravy, demontáž a montáž v místě plnění;
• zajištění dodávky a servisu hepa filtrů vč. výměny s frekvencí 1x ročně;
• zajištění souvisejících doplňkových služeb – tj. defektoskopie, validace a dezinfekce;
• včetně dodání a výměny náhradních dílů;
• preventivní péče / plánovaná údržba.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 969 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Náchod

Zadavatel

 • Úřední název: Oblastní nemocnice Náchod a.s.
 • IČO: 26000202
 • Poštovní adresa:
  Purkyňova 446
  54701 Náchod
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 483601

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky