Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Servis a výměna filtrů na laminárních polích v Oblastní nemocnici Náchod a. s.
Odesílatel Veronika Sokolová
Organizace odesílatele Oblastní nemocnice Náchod a.s. [IČO: 26000202]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.03.2023 08:12:27
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel vám zasílá vysvětlení zadávací dokumentace č. 5


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5.pdf (311.34 KB)