Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Servis a výměna filtrů na laminárních polích v Oblastní nemocnici Náchod a. s.
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem této veřejné zakázky je zajištění servisních činností laminárních polí na centrálních operačních sálech budov J a K v Oblastní nemocnici Náchod a.s., Purkyňova 446, 547 01 Náchod.
Předmět této veřejné zakázky bude realizován na základě rámcové dohody dle § 131 ZZVZ. Zadavatel hodlá uzavřít rámcovou smlouvu s jedním vybraným dodavatelem. Plnění bude realizováno v souladu s § 134 ZZVZ, tj. bez obnovení soutěže, a to průběžně po dobu 4 let trvání rámcové smlouvy nebo do doby vyčerpání hodnoty rámcové smlouvy.
Nedílnou součástí předmětu plnění jsou níže uvedené činnosti:
• napnutí laminární tkaniny na laminárních polích vč. dopravy, demontáž a montáž v místě plnění;
• zajištění dodávky a servisu hepa filtrů vč. výměny s frekvencí 1x ročně;
• zajištění souvisejících doplňkových služeb – tj. defektoskopie, validace a dezinfekce;
• včetně dodání a výměny náhradních dílů;
• preventivní péče / plánovaná údržba.
Místo plnění: Náchod
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)
Kontakt: Veronika Sokolová
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 21.03.2023 10:00
Datum zahájení: 06.03.2023 13:56
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: