Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Servis a výměna filtrů na laminárních polích v Oblastní nemocnici Náchod a. s.
Odesílatel Veronika Sokolová
Organizace odesílatele Oblastní nemocnice Náchod a.s. [IČO: 26000202]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.03.2023 12:00:21
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel Vám zasílá vysvětlení zadávací dokumentace č. 4.


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4.pdf (304.52 KB)
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4.pdf (304.52 KB)