Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Servis a výměna filtrů na laminárních polích v Oblastní nemocnici Náchod a. s.
Odesílatel Veronika Sokolová
Organizace odesílatele Oblastní nemocnice Náchod a.s. [IČO: 26000202]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.03.2023 07:17:15
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel uveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace č. 3. Lhůta pro podání nabídek je prodloužena do 21.3.2022.


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č.3.pdf (283.15 KB)