Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Servis a výměna filtrů na laminárních polích v Oblastní nemocnici Náchod a. s.
Odesílatel Veronika Sokolová
Organizace odesílatele Oblastní nemocnice Náchod a.s. [IČO: 26000202]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.03.2023 10:31:12
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace č. 2


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.pdf (991.23 KB)