Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Servis a výměna filtrů na laminárních polích v Oblastní nemocnici Náchod a. s.
Odesílatel Veronika Sokolová
Organizace odesílatele Oblastní nemocnice Náchod a.s. [IČO: 26000202]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.03.2023 13:56:48
Předmět Výzva

Tímto vás vyzýváme k podání nabídky.
Veronika Sokolová