Veřejná zakázka: II/304 Úpice – rekonstrukce komunikace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 7245
Systémové číslo: P20V00000845
Evidenční číslo zadavatele: 36548
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-000328
Datum zahájení: 05.01.2021
Nabídku podat do: 08.02.2021 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/304 Úpice – rekonstrukce komunikace
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „II/304 Úpice – rekonstrukce komunikace“.

Záměrem stavby je rekonstrukce průtahu silnice II/304 a chodníků v intravilánu Města Úpice, v délce 544,77m. Začátek rekonstruovaného úseku je v napojení za odbočkou ulice Prokopa Velikého, cca 48 m od hrany silnice I/14 a končí cca 1m za křižovatkou ul. Regnerova s ul. J. W. Mezerové, v k. ú. Úpice.

Rozdělení zakázky podle objednatelů (nejedná se o části veřejné zakázky ve smyslu zákona):

Popis stavby pro zadavatele Královéhradecký kraj:
V rámci rekonstrukce komunikace dojde k odstranění krytu vozovky, kterou z větší části tvoří žulová dlažba skládaná do pískového lože. Na začátku úseku ve staničení km 0,000 00 – km 0,030 19 a na konci rekonstruovaného úseku ve staničení km 0,485 36 – km 0,544 77, který tvoří asfaltový kryt, bude část této komunikace odfrézovaná. Po odstranění krytů vozovky budou v celé délce a šířce rekonstruovaného úseku odstraněny původní konstrukční vrstvy a provedena pokládka nového podloží. Povrch vozovky bude nově tvořen asfaltovým krytem. Odvodnění povrchu vozovky a přilehlých chodníků bude provedeno v podélném a příčném sklonu do nově vybudovaných uličních vpustí napojených do nově položené dešťové kanalizace. V rámci rekonstrukce silnice budou vybudovány dvě autobusové zastávky v obou směrech jízdy. Stávající dopravní značení bude vyměněno a doplněno.

Stavba pro zadavatele Královéhradecký kraj je rozdělena na tyto objekty:
SO 001 Vedlejší a ostatní náklady – SO101, SO301, SO181
SO 101 Silnice II/304, autobusové zastávky
SO 181 Dopravně inženýrská opatření
SO 301 Dešťová kanalizace

Popis stavby pro zadavatele Město Úpice:
Investiční akce Města Úpice je rozdělena na několik objektů: chodníky, parkovací stání, opěrná zeď u pomníku, rekonstrukce vodovodního řádu, vodovodní přípojky a nasvětlení přechodů pro chodce. Součástí akce bude i rekonstrukce kanalizačního řadu v ulici Regnerova (SO 01, 02, 03), která je řešena samostatnou projektovou dokumentací.

Stavba pro zadavatele Město Úpice je rozdělena na tyto objekty:
SO 002 Vedlejší a ostatní náklady – SO01, 02, 03, SO 102, SO 103, SO201, SO 302
SO 102 Parkovací stání
SO 103 Rekonstrukce chodníků
SO 201 Opěrná zeď u pomníku
SO 302 Vodovod
SO 401 Nasvětlení přechodů
SO 01, 02, 03 Kanalizace, ul. Regnerova před č.p.265, Úpice

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 31 443 175 Kč bez DPH
  Z toho pro Královéhradecký kraj: 14 981 445,00 Kč bez DPH
  a pro Město Úpice: 16 461 730,00 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Trutnov

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy