Veřejná zakázka: Dostavba budovy OKB a nástavba provozně technického objektu v Oblastní nemocnici Trutnov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 10222
Systémové číslo: P23V00000976
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-040214
Datum zahájení: 08.09.2023
Nabídku podat do: 06.11.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dostavba budovy OKB a nástavba provozně technického objektu v Oblastní nemocnici Trutnov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce při realizaci projektu s názvem „Dostavba budovy OKB a nástavba provozně technického objektu v Oblastní nemocnici Trutnov“, a s nimi související dodávky a služby. Součástí plnění dle této veřejné zakázky je též zajištění všech služeb souvisejících se stavebními pracemi, včetně zajištění a předání kolaudačního souhlasu (či kolaudačního rozhodnutí či jiného opatření příslušného stavebního úřadu, na jehož základě bude možné trvale užívat dokončenou stavbu ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů), dodavatelem.

Předmět veřejné zakázky je rozdělen na následující části:

1. část: Dostavba budovy OKB

Současný stav: Je provedeno založení objektu, monolitická nosná konstrukce 1. NP včetně stropu, elektro kanál, teplovodní kanál. Kanalizace, rozvody el. pod objektem.
Dodavatel při realizaci této části veřejné zakázky použije již pořízený materiál zadavatele, jehož seznam tvoří přílohu č. 1g) těchto zadávacích podmínek - seznam materiálu.
Konečná podoba této části díla je přesně vymezena projektovou dokumentací společnosti PENTA PROJEKT s.r.o. a výkazem výměr, ze kterého jsou již odečteny doposud provedené stavební práce rozestavěné části OKB a obsahují pouze práce, které jsou potřeba pro dokončení rozestavěné budovy OKB. Popis úprav v rámci provedených změn, dle DPS.

2. část: Nástavba provozně technického objektu v ON Trutnov

Předmět veřejné zakázky na nástavbu provozně technického objektu (2. část) je podrobně specifikován projektovou dokumentací společnosti DIGITRONIC CZ s.r.o.. a výkazem výměr.

Předmětem díla NENÍ realizace zdravotnické technologie (neoceňovat).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 174 846 054 Kč bez DPH
  Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí:
  - 1.část – „Dostavba objektu OKB“ 141.611.810,27 Kč bez DPH
  - 2. část – „Nástavba provozně technického objektu“ …… 28.234.243,81 Kč bez DPH

  Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez vyhrazené změny závazku (opce) činí 169.846.054,08 Kč bez DPH.

  Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí včetně vyhrazení změny závazku (opce) činí 174.846.054,08 Kč bez DPH.

  Hodnota vyhrazené změny závazku podle ust. §100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (opce na stavební práce) činí 5.000.000 Kč bez DPH a není součástí nabídkové ceny.

Místo plnění

 • Královéhradecký kraj
 • Trutnov

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy